Who can register a .si domain?

1. Who is entitled to register .si domain name?

A .si domain name can be registered by any legal or natural person.
Local presence is not required.

Addresses for more than 97,000 business subjects (42,000 companies and 55,000 independent entrepreneurs) in Slovenia
If you wish to register any domain name under .si code, dont hesitate and go to best Domain name registrar in Slovenia.


01 Kmetijstvo,lov,stor.
01.1 Prid. kmetijskih rastlin
01.11 Prid.žit in drugih kultur
01.110 Prid.žit in drugih kultur
01.12 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik
01.120 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik
01.13 Vinogradništvo, sadjarstvo
01.131 Vinogradništvo
01.132 Sadjarstvo
01.2 Živinoreja
01.21 Reja govedi
01.210 Reja govedi
01.22 Reja ovac,koz,oslov,mul,mezgov
01.220 Reja ovac,koz,oslov,mul,mezgov
01.23 Reja prašičev
01.230 Reja prašičev
01.24 Reja perutnine
01.240 Reja perutnine
01.25 Reja drugih živali čebel
01.250 Reja dr.živali
01.3 Mešano kmetijstvo
01.30 Mešano kmetijstvo
01.300 Mešano kmetijstvo
01.4 Storitve za kmetijstvo brez veterine
01.41 Stor.za rastlinsko prid.
01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
01.42 Stor.za živinorejo brez veterine
01.420 Stor.za živinorejo brez veterine
01.5 Lov in lovske storitve
01.50 Lov in lovske storitve
01.500 Lov in lovske storitve
02 Gozdarstvo,stor.
02.0 Gozdarstvo,stor.
02.01 Gozdarstvo
02.010 Gozdarstvo
02.02 Gozdarske stor.
02.020 Gozdarske stor.
05 Ribištvo
05.0 Ribištvo
05.01 Ribolov
05.010 Ribolov
05.02 Ribogojstvo
05.020 Ribogojstvo
10 Pri.črnega,rjavega premoga,lignita,šote
10.1 Pri.črnega premoga
10.10 Pri.črnega premoga
10.100 Pri.črnega premoga
10.2 Pri.rjavega premoga,lignita
10.20 Pri.rjavega premoga,lignita
10.200 Pri.rjavega premoga,lignita
10.3 Pri.šote
10.30 Pri.šote
10.300 Pri.šote
11 Pridobivanje nafte, zemeljskega plina, storitve
11.1 Pri.nafte,zemeljskega plina
11.10 Pri.nafte,zemeljskega plina
11.100 Pri.nafte,zemeljskega plina
11.2 Stor.v zvezi s pri.nafte,plina
11.20 Stor.v zvezi s pri.nafte,plina
11.200 Stor.v zvezi s pri.nafte,plina
12 Pri.uranovih in torijevih rud
12.0 Pri.uranovih in torijevih rud
12.00 Pri.uranovih in torijevih rud
12.000 Pri.uranovih in torijevih rud
13 Pri.rud
13.1 Pri.železove rude
13.10 Pri.železove rude
13.100 Pri.železove rude
13.2 Pri.rude neželeznih kovin brez Ur,To
13.20 Pri.rude neželeznih kovin brez Ur,To
13.200 Pri.rude neželeznih kovin brez Ur,To
14 Pri.dr. rudnin in kamnin
14.1 Pri.kamna
14.11 Pri.kamna za gradnjo
14.110 Pri.kamna za gradnjo
14.12 Pri.apnenca,sadre,krede
14.120 Pri.apnenca,sadre,krede
14.13 Pri.skrilavcev
14.130 Pri.skrilavcev
14.2 Pridobivanje peska, gline
14.21 Pri.peska,gramoza
14.210 Pri.peska,gramoza
14.22 Pri.gline,kaolina
14.220 Pri.gline,kaolina
14.3 Pri.mineralov,mineralnih gnojil
14.30 Pri.mineralov,mineralnih gnojil
14.300 Pri.mineralov,mineralnih gnojil
14.4 Pridobivanje soli
14.40 Pri.soli
14.400 Pri.soli
14.5 Pri.dr.rudnin in kamnin
14.50 Pri.dr.rudnin in kamnin
14.500 Pri.dr.rudnin in kamnin
15 Proizvodnja hrane, pijač, krmil
15.1 Pro.,konzerviranje mesa,mesnih izd.
15.11 Pro.,konzerviranje mesa
15.110 Pro.,konzerviranje mesa
15.12 Pro.,konzerviranje perutnine
15.120 Pro.,konzerviranje perutnine
15.13 Pro.mesnih,perutninskih izd.
15.130 Pro.mesnih,perutninskih izd.
15.2 Pre.,konzerviranje rib,ribjih izd.
15.20 Pre.,konzerviranje rib,ribjih izd.
15.200 Pre.,konzerviranje rib,ribjih izd.
15.3 Pre.,konzerviranje sadja,vrtnin
15.31 Pre.,konzerviranje krompirja
15.310 Pre.,konzerviranje krompirja
15.32 Pro.sadnih,zelenjavnih sokov
15.320 Pro.sadnih,zelenjavnih sokov
15.33 Dr.pre.,konzerviranje sadja,vrtnin
15.330 Dr.pre.,konzerviranje sadja,vrtnin
15.4 Pro.rastlinskih,žival.olj in maščob
15.41 Pro.surovega olja in maščob
15.410 Pro.surovega olja in maščob
15.42 Pro.rafiniranega olja in maščob
15.420 Pro.rafiniranega olja in maščob
15.43 Pro.margarine,ipd.jedilnih maščob
15.430 Pro.margarine,ipd.jedilnih maščob
15.5 Pre.mleka in pro.mlečnih izd.
15.51 Mlekarstvo,sirarstvo
15.510 Mlekarstvo,sirarstvo
15.52 Pro.sladoleda
15.520 Pro.sladoleda
15.6 Mlinarstvo,pro.škroba,škrobnih izd.
15.61 Mlinarstvo
15.610 Mlinarstvo
15.62 Pro.škroba,škrobnih izd.
15.620 Pro.škroba,škrobnih izd.
15.7 Proizvodnja krmil
15.71 Pro.krmil za domače živali
15.710 Pro.krmil za domače živali
15.72 Pro.hrane za hišne živali
15.720 Pro.hrane za hišne živali
15.8 Pro.dr. živil
15.81 Pro.kruha,svežega peciva,slaščic
15.810 Pro.kruha,svežega peciva,slaščic
15.811 Dej.pekarn
15.812 Dej.slaščičarn
15.82 Pro.prepečenca,trajnega peciva,ipd.
15.820 Pro.prepečenca,trajnega peciva,ipd.
15.83 Pro.sladkorja
15.830 Pro.sladkorja
15.84 Pro.kakava,čokolade,bonbonov
15.840 Pro.kakava,čokolade,bonbonov
15.85 Pro.testenin
15.850 Pro.testenin
15.86 Pre.čaja,kave
15.860 Pre.čaja,kave
15.87 Pro.začimb,dišav
15.870 Pro.začimb,dišav
15.88 Pro.homogenizirane,dietetične hrane
15.880 Pro.homogenizirane,dietetične hrane
15.89 Pro.dr.živil,d.n.
15.890 Pro.dr.živil,d.n.
15.9 Pro.pijač
15.91 Pro.žganih pijač
15.910 Pro.žganih pijač
15.92 Pro.etilnega alkohola
15.920 Pro.etilnega alkohola
15.93 Pro.vina iz grozdja
15.930 Pro.vina iz grozdja
15.94 Pro.sadnih vin,medice ipd.
15.940 Pro.sadnih vin,medice ipd.
15.95 Pro.vermuta ipd.
15.950 Pro.vermuta ipd.
15.96 Pro.piva
15.960 Pro.piva
15.97 Pro.slada
15.970 Pro.slada
15.98 Pro.mineralnih vod,brezalkohol.pijač
15.980 Pro.mineralnih vod,brezalkohol.pijač
16 Pro.tobačnih izd.
16.0 Pro.tobačnih izd.
16.00 Pro.tobačnih izd.
16.000 Pro.tobačnih izd.
17 Proizvodnja tekstilij
17.1 Priprava,predenje tekstilnih vlaken
17.10 Priprava,predenje tekstilnih vlaken
17.100 Priprava,predenje tekstilnih vlaken
17.11 Priprava,predenje bombažnih vlaken
17.110 Priprava,predenje bombažnih vlaken
17.12 Priprava,predenje volnene mikanke
17.120 Priprava,predenje volnene mikanke
17.13 Priprava,predenje volnene česanke
17.130 Priprava,predenje volnene česanke
17.14 Priprava,predenje lanenih vlaken
17.140 Priprava,predenje lanenih vlaken
17.15 Priprava,predenje svile
17.150 Priprava,predenje svile
17.16 Pro.šivalnih sukancev
17.160 Pro.šivalnih sukancev
17.17 Priprava,predenje dr.tekstilnih vlaken
17.170 Priprava,predenje dr.tekstilnih vlaken
17.2 Tkanje tekstilij
17.20 Tkanje tekstilij
17.200 Tkanje tekstilij
17.21 Tkanje bombažne preje
17.210 Tkanje bombažne preje
17.22 Tkanje volnene mikanke
17.220 Tkanje volnene mikanke
17.23 Tkanje volnene česanke
17.230 Tkanje volnene česanke
17.24 Tkanje svilene preje
17.240 Tkanje svilene preje
17.25 Tkanje dr.preje
17.250 Tkanje dr.preje
17.3 Plemenitenje tekstilij
17.30 Plemenitenje tekstilij
17.300 Plemenitenje tekstilij
17.4 Pro.tekstilnih izd.brez oblačil
17.40 Pro.tekstilnih izd.brez oblačil
17.400 Pro.tekstilnih izd.brez oblačil
17.5 Pro.dr.tekstilij
17.51 Pro.preprog,talnih oblog
17.510 Pro.preprog,talnih oblog
17.52 Pro.vrvi ipd.
17.520 Pro.vrvi ipd.
17.53 Pro.netkanih tekstilij brez oblačil
17.530 Pro.netkanih tekstilij brez oblačil
17.54 Pro.dr.tekstilnih izd.
17.540 Pro.dr.tekstilnih izd.
17.6 Pro.pletenih,kvačkanih materialov
17.60 Pro.pletenih,kvačkanih materialov
17.600 Pro.pletenih,kvačkanih materialov
17.7 Pro.pletenih,kvačkanih izd.
17.71 Pro.nogavic
17.710 Pro.nogavic
17.72 Pro.pletenih,kvačkanih oblačil
17.720 Pro.pletenih,kvačkanih oblačil
18 Proizvodnja oblačil, strojenje, dodelava krzna
18.1 Pro.usnjenih oblačil
18.10 Pro.usnjenih oblačil
18.100 Pro.usnjenih oblačil
18.2 Pro.dr.oblačil,dodatkov
18.21 Pro.delovnih oblačil
18.210 Pro.delovnih oblačil
18.22 Pro.dr.vrhnjih oblačil
18.220 Pro.dr.vrhnjih oblačil
18.23 Pro.spodnjega perila
18.230 Pro.spodnjega perila
18.24 Pro.športih, dr.oblačil,dodatkov
18.240 Pro.športih, dr.oblačil,dodatkov
18.3 Strojenje,dodelava krzna;pro.krzn.izd.
18.30 Strojenje,dodelava krzna;pro.krzn.izd.
18.300 Strojenje,dodelava krzna;pro.krzn.izd.
19 Pro.usnja,usnjenih izd.
19.1 Strojenje,dodelava usnja
19.10 Strojenje,dodelava usnja
19.100 Strojenje,dodelava usnja
19.2 Pro.usnjene galanterije
19.20 Pro.usnjene galanterije
19.200 Pro.usnjene galanterije
19.3 Pro.obutve
19.30 Pro.obutve
19.300 Pro.obutve
20 Obdelava in predelava lesa
20.1 Žaganje,skobljanje,impregniranje lesa
20.10 Žaganje,skobljanje,impregniranje lesa
20.100 Žaganje,skobljanje,impregniranje lesa
20.2 Pro.furnirja,vezanega lesa,plošč
20.20 Pro.furnirja,vezanega lesa,plošč
20.200 Pro.furnirja,vezanega lesa,plošč
20.3 Stavbno mizarstvo
20.30 Stavbno mizarstvo
20.300 Stavbno mizarstvo
20.4 Pro.lesene embalaže
20.40 Pro.lesene embalaže
20.400 Pro.lesene embalaže
20.5 Pro.dr.izd.iz lesa,plute,protja
20.51 Pro.dr.izd.iz lesa
20.510 Pro.dr.izd.iz lesa
20.52 Pro.izd.iz plute,slame,protja
20.520 Pro.izd.iz plute,slame,protja
21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih
21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona
21.11 Pro.vlaknin
21.110 Pro.vlaknin
21.12 Pro.papirja,kartona
21.120 Pro.papirja,kartona
21.2 Pro.izd.iz papirja,kartona
21.21 Pro.valovitega kartona,embalaže
21.210 Pro.valovitega kartona,embalaže
21.22 Pro.gospodinjskih,higienskih izdelkov
21.220 Pro.gospodinjskih,higienskih izdelkov
21.23 Pro.pisalnih potrebščin iz papirja
21.230 Pro.pisalnih potrebščin iz papirja
21.24 Pro.tapet
21.240 Pro.tapet
21.25 Pro.dr.izd.iz papirja,kartona
21.250 Pro.dr.izd.iz papirja,kartona
22 Založništvo, tiskarstvo
22.1 Založništvo
22.11 Izdajanje knjig
22.110 Izdajanje knjig
22.12 Izdajanje časopisov
22.120 Izdajanje časopisov
22.13 Izdajanje revij,periodike
22.130 Izdajanje revij,periodike
22.14 Izdajanje posnetih zvoč.zapisov
22.140 Izdajanje posnetih zvoč.zapisov
22.15 Dr.založništvo
22.150 Dr.založništvo
22.2 Tiskarstvo
22.21 Tiskanje časopisov
22.210 Tiskanje časopisov
22.22 Dr.tiskarstvo
22.220 Dr.tiskarstvo
22.23 Knjigoveštvo
22.230 Knjigoveštvo
22.24 Priprava za tisk
22.240 Priprava za tisk
22.25 Dr.tiskarske stor.
22.250 Dr.tiskarske stor.
22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.31 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.32 Razmnoževanje videozapisov
22.320 Razmnoževanje videozapisov
22.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
23 Pro.koksa,naftnih deriv.,jedrskega goriva
23.1 Pro.koksa
23.10 Pro.koksa
23.100 Pro.koksa
23.2 Pro.naftnih derivatov
23.20 Pro.naftnih derivatov
23.200 Pro.naftnih derivatov
23.3 Pro.jedrskega goriva
23.30 Pro.jedrskega goriva
23.300 Pro.jedrskega goriva
24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl.
24.1 Pro.osnovnih kemikalij
24.11 Pro.tehničnih plinov
24.110 Pro.tehničnih plinov
24.12 Pro.barvil in pigmentov
24.120 Pro.barvil in pigmentov
24.13 Pro.dr.anorganskih osnovnih kemikalij
24.130 Pro.dr.anorganskih osnovnih kemikalij
24.14 Pro.dr.organskih osnovnih kemikalij
24.140 Pro.dr.organskih osnovnih kemikalij
24.15 Pro.gnojil in dušikovih spojin
24.150 Pro.gnojil in dušikovih spojin
24.16 Pro.plastičnih mas v primarni obliki
24.160 Pro.plastičnih mas v primarni obliki
24.17 Pro.sintetičnega kavčuka
24.170 Pro.sintetičnega kavčuka
24.2 Pro.pesticidov in dr.agrokemičnih izd.
24.20 Pro.pesticidov in dr.agrokemičnih izd.
24.200 Pro.pesticidov in dr.agrokemičnih izd.
24.3 Pro.kritnih barv,lakov,kitov,ipd.
24.30 Pro.kritnih barv,lakov,kitov,ipd.
24.300 Pro.kritnih barv,lakov,kitov,ipd.
24.4 Pro.farmacevtskih izd.
24.41 Pro.farmacevtskih surovin
24.410 Pro.farmacevtskih surovin
24.42 Pro.farmacevtskih preparatov
24.420 Pro.farmacevtskih preparatov
24.5 Pro.mil,čistilnih sredstev,parfumov,ipd.
24.51 Pro.mil,pralnih,čistilnih sredstev
24.510 Pro.mil,pralnih,čistilnih sredstev
24.52 Pro.parfumov,toaletnih sredstev
24.520 Pro.parfumov,toaletnih sredstev
24.6 Pro.dr.kemičnih izd.
24.61 Pro.razstreliv
24.610 Pro.razstreliv
24.62 Pro.sredstev za lepljenje
24.620 Pro.sredstev za lepljenje
24.63 Pro.eteričnih olj
24.630 Pro.eteričnih olj
24.64 Pro.fotografskih kemikalij
24.640 Pro.fotografskih kemikalij
24.65 Pro.neposnetih nosilcev zapisa
24.650 Pro.neposnetih nosilcev zapisa
24.66 Pro.dr.kemičnih izd.,d.n.
24.660 Pro.dr.kemičnih izd.,d.n.
24.7 Pro.umetnih vlaken
24.70 Pro.umetnih vlaken
24.700 Pro.umetnih vlaken
25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas
25.1 Pro.izd.iz gume
25.11 Pro.gum,zračnic za vozila
25.110 Pro.gum,zračnic za vozila
25.12 Obnovitev,protektiranje gum za vozila
25.120 Obnovitev,protektiranje gum za vozila
25.13 Pro.dr.izd.iz gume
25.130 Pro.dr.izd.iz gume
25.2 Pro.izd.iz plastičnih mas
25.21 Pro.plošč,folij,cevi iz plastičnih mas
25.210 Pro.plošč,folij,cevi iz plastičnih mas
25.22 Pro.embalaže iz plastičnih mas
25.220 Pro.embalaže iz plastičnih mas
25.23 Pro.izd.iz plastičnih mas za gradb.
25.230 Pro.izd.iz plastičnih mas za gradb.
25.24 Pro.dr.izd.iz plastičnih mas
25.240 Pro.dr.izd.iz plastičnih mas
26 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd.
26.1 Pro.stekla,steklenih izd.
26.11 Pro.ravnega stekla
26.110 Pro.ravnega stekla
26.12 Oblikovanje,obdelava ravnega stekla
26.120 Oblikovanje,obdelava ravnega stekla
26.13 Pro.votlega stekla
26.130 Pro.votlega stekla
26.14 Pro.steklenih vlaken
26.140 Pro.steklenih vlaken
26.15 Pro.dr.vrst stekla,steklenih izd.
26.150 Pro.dr.vrst stekla,steklenih izd.
26.2 Pro.keramike brez gradbene keramike
26.21 Pro.gospodinjske,okrasne keramike
26.210 Pro.gospodinjske,okrasne keramike
26.22 Pro.sanitarne keramike
26.220 Pro.sanitarne keramike
26.23 Pro.keramičnih izolatorjev
26.230 Pro.keramičnih izolatorjev
26.24 Pro.dr.tehnične keramike
26.240 Pro.dr.tehnične keramike
26.25 Pro.dr.keramike
26.250 Pro.dr.keramike
26.26 Pro.ognjevzdržne keramike.
26.260 Pro.ognjevzdržne keramike.
26.3 Pro.keramičnih zidnih,talnih plošč
26.30 Pro.keramičnih zidnih,talnih plošč
26.300 Pro.keramičnih zidnih,talnih plošč
26.4 Pro.keramičnih strešnikov,opeke,ipd.
26.40 Pro.keramičnih strešnikov,opeke,ipd.
26.400 Pro.keramičnih strešnikov,opeke,ipd.
26.5 Pro.cementa,apna,mavca
26.51 Pro.cementa
26.510 Pro.cementa
26.52 Pro.apna
26.520 Pro.apna
26.53 Pro.mavca
26.530 Pro.mavca
26.6 Pro.izd.iz betona,mavca,cementa
26.61 Pro.betonskih izd.za gradbeništvo
26.610 Pro.betonskih izd.za gradbeništvo
26.62 Pro.izd.iz mavca za gradbeništvo
26.620 Pro.izd.iz mavca za gradbeništvo
26.63 Pro.sveže betonske mešanice
26.630 Pro.sveže betonske mešanice
26.64 Pro.malte
26.640 Pro.malte
26.65 Pro.izd.iz vlaknatega cementa
26.650 Pro.izd.iz vlaknatega cementa
26.66 Pro.dr.izd.iz betona,cementa,mavca
26.660 Pro.dr.izd.iz betona,cementa,mavca
26.7 Obdelava naravnega kamna
26.70 Obdelava naravnega kamna
26.700 Obdelava naravnega kamna
26.8 Pro.brusil,dr.nekovinskih mineral.izd.
26.81 Pro.brusilnih sredstev
26.810 Pro.brusilnih sredstev
26.82 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd.
26.820 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd.
27 Pro.kovin
27.1 Pro.železa,jekla,ferozlitin
27.10 Pro.železa,jekla,ferozlitin
27.100 Pro.železa,jekla,ferozlitin
27.2 Pro.cevi
27.21 Pro.litoželeznih cevi
27.210 Pro.litoželeznih cevi
27.22 Pro.jeklenih cevi
27.220 Pro.jeklenih cevi
27.3 Dr.primarna pre.železa,ferozlitin
27.31 Hladno vlečenje
27.310 Hladno vlečenje
27.32 Hladno valjanje ozkega traku
27.320 Hladno valjanje ozkega traku
27.33 Hladno profiliranje
27.330 Hladno profiliranje
27.34 Vlečenje žice
27.340 Vlečenje žice
27.35 Pro.ferozlitin zunaj ECSC
27.350 Pro.ferozlitin zunaj ECSC
27.4 Pro.plemenitih in neželeznih kovin
27.41 Pro.plemenitih kovin
27.410 Pro.plemenitih kovin
27.42 Pro.aluminija
27.420 Pro.aluminija
27.43 Pro.svinca,cinka,kositra
27.430 Pro.svinca,cinka,kositra
27.44 Pro.bakra
27.440 Pro.bakra
27.45 Pro.dr.neželeznih kovin
27.450 Pro.dr.neželeznih kovin
27.5 Livarstvo
27.51 Litje železa
27.510 Litje železa
27.52 Litje jekla
27.520 Litje jekla
27.53 Litje lahkih kovin
27.530 Litje lahkih kovin
27.54 Litje dr.neželeznih kovin
27.540 Litje dr.neželeznih kovin
28 Pro.kovinskih izd.brez strojev,naprav
28.1 Pro.gradbenih kovinskih konstrukcij
28.11 Pro.kovinskih konstrukcij
28.110 Pro.kovinskih konstrukcij
28.12 Pro.kovinskega stavbnega pohištva
28.120 Pro.kovinskega stavbnega pohištva
28.2 Pro.kovinskih cistern,ipd.;radiatorjev
28.21 Pro.kovinskih kontejnerjev,cistern,ipd.
28.210 Pro.kovinskih kontejnerjev,cistern,ipd.
28.22 Pro.radiatorjev,kotlov za centralno ogr.
28.220 Pro.radiatorjev,kotlov za centralno ogr.
28.3 Pro.parnih kotlov,razen za central.ogr.
28.30 Pro.parnih kotlov,razen za central.ogr.
28.300 Pro.parnih kotlov,razen za central.ogr.
28.4 Kovanje,valjanje kovin,prašna metalur.
28.40 Kovanje,valjanje kovin,prašna metalur.
28.400 Kovanje,valjanje kovin,prašna metalur.
28.5 Površin.obdelava kovin;mehanična dela
28.51 Površinska obdelava,prekrivanje kovin
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Dr.površinska,toplotna obdelava kovin
28.52 Spl.mehanična dela
28.520 Spl.mehanična dela
28.6 Pro.rezil,orodja,okovja
28.61 Pro.rezil
28.610 Pro.rezil
28.62 Pro.dr.orodja
28.620 Proizvodnja drugega orodja
28.621 Pro.ročnega orodja
28.622 Pro.orodja za stroje
28.63 Pro.ključavnic,okovja
28.630 Pro.ključavnic,okovja
28.7 Pro.dr.kovinskih izd.
28.71 Pro.jeklenih bobnov,sodov,ipd.
28.710 Pro.jeklenih bobnov,sodov,ipd.
28.72 Pro.lahke kovinske embalaže
28.720 Pro.lahke kovinske embalaže
28.73 Pro.izd.iz žice
28.730 Pro.izd.iz žice
28.74 Pro.vijačnega materiala,vezi,verig,ipd.
28.740 Pro.vijačnega materiala,vezi,verig,ipd.
28.75 Pro.dr.kovinskih izd.,d.n.
28.750 Pro.dr.kovinskih izd.,d.n.
29 Pro.strojev in naprav
29.1 Pro.strojev,brez motorjev za vozila
29.11 Pro.motorjev,turbin,razen za vozila
29.110 Pro.motorjev,turbin,razen za vozila
29.12 Pro.črpalk,kompresorjev
29.120 Pro.črpalk,kompresorjev
29.13 Pro.pip,ventilov
29.130 Pro.pip,ventilov
29.14 Pro.ležajev,zobnikov,ipd.
29.140 Pro.ležajev,zobnikov,ipd.
29.2 Pro.peči,dvigal,dr.naprav
29.21 Pro.peči,gorilnikov
29.210 Pro.peči,gorilnikov
29.22 Pro.dvigalnih,transportnih naprav
29.220 Pro.dvigalnih,transportnih naprav
29.23 Pro.hladilnih,prezračevalnih naprav
29.230 Pro.hladilnih,prezračevalnih naprav
29.24 Pro.dr.naprav za splošno rabo
29.240 Pro.dr.naprav za splošno rabo
29.3 Pro.kmetijskih in gozdarskih strojev
29.31 Pro.traktorjev
29.310 Pro.traktorjev
29.32 Pro.dr.kmetijskih,gozdarskih strojev
29.320 Pro.dr.kmetijskih,gozdarskih strojev
29.4 Pro.obdelovalnih strojev
29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
29.400 Pro.obdelovalnih strojev
29.41 Pro.ročnih strojev
29.410 Pro.ročnih strojev
29.42 Pro.dr.strojev za kovine
29.420 Pro.dr.strojev za kovine
29.43 Pro.dr.obdelovalnih strojev
29.430 Pro.dr.obdelovalnih strojev
29.5 Pro.strojev za dr.posebne namene
29.51 Pro.metalurških strojev
29.510 Pro.metalurških strojev
29.52 Pro.rudarskih,gradbenih strojev
29.520 Pro.rudarskih,gradbenih strojev
29.53 Pro.strojev za živilsko,tobačno ind.
29.530 Pro.strojev za živilsko,tobačno ind.
29.54 Pro.strojev za tekstilno,usnjarsko ind.
29.540 Pro.strojev za tekstilno,usnjarsko ind.
29.55 Pro.strojev za papirno ind.
29.550 Pro.strojev za papirno ind.
29.56 Pro.strojev za dr.posebne namene,d.n.
29.560 Pro.strojev za dr.posebne namene,d.n.
29.6 Pro.orožja,streliva
29.60 Pro.orožja,streliva
29.600 Pro.orožja,streliva
29.7 Pro.gospodinjskihnaprav
29.71 Pro.el. gospodinjskih naprav
29.710 Pro.el. gospodinjskih naprav
29.72 Pro.neel.gospodinjskih naprav
29.720 Pro.neel.gospodinjskih naprav
30 Pro.pisarniških strojev,računalnikov
30.0 Pro.pisarniških strojev,računalnikov
30.01 Pro.pisarniških strojev
30.010 Pro.pisarniških strojev
30.02 Pro.računalnikov, druge opreme za AOP
30.020 Pro.računalnikov, druge opreme za AOP
31 Pro.el.strojev,naprav
31.1 Pro.elektromot.,generator.,transformat.
31.10 Pro.elektromot.,generator.,transformat.
31.100 Pro.elektromot.,generator.,transformat.
31.2 Pro.naprav za distrib.,krmiljenje el.
31.20 Pro.naprav za distrib.,krmiljenje el.
31.200 Pro.naprav za distrib.,krmiljenje el.
31.3 Pro.izoliranih el.kablov,žic
31.30 Pro.izoliranih el.kablov,žic
31.300 Pro.izoliranih el.kablov,žic
31.4 Pro.akumulator.,primarnih čl.,baterij
31.40 Pro.akumulator.,primarnih čl.,baterij
31.400 Pro.akumulator.,primarnih čl.,baterij
31.5 Pro.opreme za razsvetljavo
31.50 Pro.opreme za razsvetljavo
31.500 Pro.opreme za razsvetljavo
31.6 Pro.el.opreme za stroje in dr.
31.61 Pro.el.opreme za stroje,vozila
31.610 Pro.el.opreme za stroje,vozila
31.62 Pro.dr.el.opreme
31.620 Pro.dr.el.opreme,d.n.
32 Pro.RTV,komunikacijskih naprav,opreme
32.1 Pro.elektronk,dr.elektron.komponent
32.10 Pro.elektronk,dr.elektron.komponent
32.100 Pro.elektronk,dr.elektron.komponent
32.2 Pro.RTV oddajnikov,TT naprav
32.20 Pro.RTV oddajnikov,TT naprav
32.200 Pro.RTV oddajnikov,TT naprav
32.3 Pro.RTV sprejemnikov,dodatne opreme
32.30 Pro.RTV sprejemnikov,dodatne opreme
32.300 Pro.RTV sprejemnikov,dodatne opreme
33 Pro.medicin.,finomehan.,optičnih instr.
33.1 Pro.medicin.,kirurške,ortoped.opreme
33.10 Pro.medicin.,kirurške,ortoped.opreme
33.100 Pro.medicin.,kirurške,ortoped.opreme
33.2 Pro.merilnih,kontrolnih,navigac.instr.
33.20 Pro.merilnih,kontrolnih,navigac.instr.
33.200 Pro.merilnih,kontrolnih,navigac.instr.
33.3 Pro.opreme za ind.procesno krmiljenje
33.30 Pro.opreme za ind.procesno krmiljenje
33.300 Pro.opreme za ind.procesno krmiljenje
33.4 Pro.optičnih instr.in fotoopreme
33.40 Pro.optičnih instr.in fotoopreme
33.400 Pro.optičnih instr.in fotoopreme
33.5 Pro.ur
33.50 Pro.ur
33.500 Pro.ur
34 Pro.mot.vozil,prikolic,polprikolic
34.1 Pro.mot.vozil
34.10 Pro.mot.vozil
34.100 Pro.mot.vozil
34.2 Pro.karoserij za vozila;prikolic
34.20 Pro.karoserij za vozila;prikolic
34.200 Pro.karoserij za vozila;prikolic
34.3 Pro.delov,opreme za mot.vozila
34.30 Pro.delov,opreme za mot.vozila
34.300 Pro.delov,opreme za mot.vozila
35 Pro.dr.vozil,plovil
35.1 Gradnja,popravilo ladij,čolnov
35.11 Gradnja,popravilo ladij
35.110 Gradnja,popravilo ladij
35.12 Pro.,popravilo športnih čolnov,jaht
35.120 Pro.,popravilo športnih čolnov,jaht
35.2 Pro.železniških vozil
35.20 Pro.železniških vozil
35.200 Pro.železniških vozil
35.3 Pro.letal
35.30 Pro.letal
35.300 Pro.letal
35.4 Pro.koles,motornih koles
35.41 Pro.motornih koles
35.410 Pro.motornih koles
35.42 Pro.koles
35.420 Pro.koles
35.43 Pro.vozil za invalide
35.430 Pro.vozil za invalide
35.5 Pro.dr.vozil
35.50 Pro.dr.vozil
35.500 Pro.dr.vozil
36 Pro.pohištva,dr.predelovalne dej.
36.1 Pro.pohištva
36.11 Pro.sedežnega pohištva
36.110 Pro.sedežnega pohištva
36.12 Pro.dr.pohištva za poslovne prostore
36.120 Pro.dr.pohištva za poslovne prostore
36.13 Pro.dr.kuhinjskega pohištva
36.130 Pro.dr.kuhinjskega pohištva
36.14 Pro.dr.pohištva
36.140 Pro.dr.pohištva
36.15 Pro.žimnic
36.150 Pro.žimnic
36.2 Pro.nakita,ipd.
36.21 Kovanje kovancev
36.210 Kovanje kovancev
36.22 Pro.nakita
36.220 Pro.nakita
36.3 Pro.glasbil
36.30 Pro.glasbil
36.300 Pro.glasbil
36.4 Pro.športnih izd.
36.40 Pro.športnih izd.
36.400 Pro.športnih izd.
36.5 Pro.igrač
36.50 Pro.igrač
36.500 Pro.igrač
36.6 Dr.predelovalne dej.
36.61 Pro.bižuterije
36.610 Pro.bižuterije
36.62 Pro.metel,krtač
36.620 Pro.metel,krtač
36.63 Pro.dr.izd.,d.n.
36.630 Pro.dr.izd.,d.n.
37 Reciklaža
37.1 Reciklaža kovinskih odpadkov
37.10 Reciklaža kovinskih odpadkov
37.100 Reciklaža kovinskih odpadkov
37.2 Reciklaža nekovinskih odpadkov
37.20 Reciklaža nekovinskih odpadkov
37.200 Reciklaža nekovinskih odpadkov
40 Oskrba z el.,plinom,paro,toplo vodo
40.1 Oskrba z elektriko
40.10 Oskrba z elektriko
40.101 Pro.elektrike v HE
40.102 Pro.elektrike v TE in JE
40.103 Dr.pro.elektrike
40.104 Prenos elektrike
40.105 Distrib.elektrike
40.11 Pro.elektrike
40.111 Pro.elektrike v HE
40.112 Pro.elektrike v TE,JE
40.113 Pro.dr.elektrike
40.12 Prenos elektrike
40.120 Prenos elektrike
40.13 Distribucija,prodaja elektrike
40.131 Distribucija elektrike
40.132 Prodaja elektrike
40.2 Oskrba s plin. gorivi
40.20 Oskrba s plin.gorivi
40.200 Oskrba s plin.gorivi
40.21 Pro.plina
40.210 Pro.plina
40.22 Distribucija,prodaja plina
40.220 Distr. in trg. s pl. gorivi po pl. mreži
40.221 Distribucija plina
40.222 Prodaja plina
40.3 Oskrba s paro,toplo vodo
40.30 Oskrba s paro,toplo vodo
40.300 Oskrba s paro,toplo vodo
40.301 Pro.pare,tople vode
40.302 Distrib.pare,tople vode
41 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode
41.0 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode
41.00 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode
41.000 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode
45 Gradbeništvo
45.1 Pripravljalna dela na gradbiščih
45.11 Rušenje objektov,zemeljska dela
45.110 Rušenje objektov,zemeljska dela
45.12 Poskusno vrtanje,sondiranje
45.120 Poskusno vrtanje,sondiranje
45.2 Gradnja objektov,delov objektov
45.21 Splošna gradbena dela
45.210 Splošna gradbena dela
45.22 Postavljanje ostrešij,krovska dela
45.220 Postavljanje ostrešij,krovska dela
45.23 Gradnja cest,letališč,ipd.
45.230 Gradnja cest,letališč,ipd.
45.24 Gradnja vodnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.25 Dr.gradbena dela
45.250 Dr.gradbena dela
45.3 Inštalacije pri gradnjah
45.31 El.inštalacije
45.310 El.inštalacije
45.32 Izolacijska dela
45.320 Izolacijska dela
45.33 Vodovodne,plinske,sanitarne inštal.
45.330 Vodovodne,plinske,sanitarne inštal.
45.34 Dr.inštalacije pri gradnjah
45.340 Dr.inštalacije pri gradnjah
45.4 Zaključna gradbena dela
45.41 Fasaderska,štukaterska dela
45.410 Fasaderska,štukaterska dela
45.42 Vgrajevanje pohištva
45.420 Vgrajevanje pohištva
45.43 Oblaganje tal,sten
45.430 Oblaganje tal,sten
45.44 Steklarska,pleskarska dela
45.440 Soboslikarska,steklarska dela
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.45 Dr.zaključna gradbena dela
45.450 Dr.zaključna gradbena dela
45.5 Dajanje gradb.str. s posadko v najem
45.50 Dajanje gradb.str. s posadko v najem
45.500 Dajanje gradb.str. s posadko v najem
50 Poprav.,trg.z mot.vozili,gorivi
50.1 Trg.z mot.vozili
50.10 Trg.z mot.vozili
50.101 Trg.na debelo z mot.vozili
50.102 Trg.na drobno z mot.vozili
50.103 Posred.pri prod. mot.vozil
50.2 Vzdrževanje,poprav.mot.vozil
50.20 Vzdrževanje,poprav.mot.vozil
50.200 Vzdrževanje,poprav.mot.vozil
50.3 Trg.z deli za mot.vozila
50.30 Trg.z deli za mot.vozila
50.301 Trg.na debelo z deli za mot.vozila
50.302 Trg.na drobno z deli za mot.vozila
50.303 Posred.pri prod.delov za mot.vozila
50.4 Poprav.,prodaja mot.koles,delov
50.40 Poprav.,trg.z mot.kolesi,deli
50.401 Trg.na debelo z mot.kolesi,deli
50.402 Trg.na drobno z mot.kolesi,deli
50.403 Posred.pri prod. mot.koles,delov
50.404 Vzdrževanje,poprav.mot.koles
50.5 Trg.na drobno z mot.gorivi
50.50 Trg.na drobno z mot.gorivi
50.500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi
50.501 Trg.na drobno z lastnimi mot.gorivi
50.502 Posred.pri prod.mot.goriv na drobno
51 Posredništvo,trg.na debelo,brez vozil
51.1 Posredništvo
51.11 Posred.pri prod.kmet.,tekstil.surovin
51.110 Posred.pri prod.kmet.,tekstil.surovin
51.12 Posred.pri prod.goriv,rud,kovin,ipd.
51.120 Posred.pri prod.goriv,rud,kovin,ipd.
51.13 Posred.pri prod.lesa,gradb.materiala
51.130 Posred.pri prod.lesa,gradb.materiala
51.14 Posred.pri prod.strojev,ladij,letal
51.140 Posred.pri prod.strojev,ladij,letal
51.15 Posred.pri prod.pohištva,gosp.naprav
51.150 Posred.pri prod.pohištva,gosp.naprav
51.16 Posred.pri prod.tekstila,usnjenih izd.
51.160 Posred.pri prod.tekstila,usnjenih izd.
51.17 Posred.pri prod.živil,pijač,tob.izd.
51.170 Posred.pri prod.živil,pijač,tob.izd.
51.18 Posred.,specializirano
51.180 Posred.,specializirano
51.19 Posred.,nespecializirano
51.190 Posred.,nespecializirano
51.2 Trg.na debelo s kmet.surovinami,živalmi
51.21 Trg.na debelo z žitom,semeni,krmo
51.210 Trg.na debelo z žitom,semeni,krmo
51.22 Trg.na debelo s cvetjem,rastlinami
51.220 Trg.na debelo s cvetjem,rastlinami
51.23 Trg.na debelo z živimi živalmi
51.230 Trg.na debelo z živimi živalmi
51.24 Trg.na debelo s kožami,usnjem
51.240 Trg.na debelo s kožami,usnjem
51.25 Trg.na debelo s surovim tobakom
51.250 Trg.na debelo s surovim tobakom
51.3 Trg.na debelo z živili,pijačami,tob.izd.
51.31 Trg.na debelo s sadjem,vrtninami
51.310 Trg.na debelo s sadjem,vrtninami
51.32 Trg.na debelo z mesom,mesnimi izd.
51.320 Trg.na debelo z mesom,mesnimi izd.
51.33 Trg.na debelo z mlečnimi izd.,olji ipd
51.330 Trg.na debelo z mlečnimi izd.,olji ipd
51.34 Trg.na debelo s pijačami
51.340 Trg.na debelo s pijačami
51.35 Trg.na debelo s tobačnimi izd.
51.350 Trg.na debelo s tobačnimi izd.
51.36 Trg.na debelo s sladkorjem,čokolado
51.360 Trg.na debelo s sladkorjem,čokolado
51.37 Trg.na debelo s kavo,čajem,začimbami
51.370 Trg.na debelo s kavo,čajem,začimbami
51.38 Trg.na debelo z dr.živili,ribami,raki
51.380 Trg.na debelo z dr.živili,ribami,raki
51.39 Nespecializ.trg.na debelo z živili
51.390 Nespecializ.trg.na debelo z živili
51.4 Trg.na debelo z izd.široke porabe
51.41 Trg.na debelo s tekstilom
51.410 Trg.na debelo s tekstilom
51.42 Trg.na debelo z oblačili,obutvijo
51.420 Trg.na debelo z oblačili,obutvijo
51.43 Trg.na debelo z RTV,el.,gosp.aparati
51.430 Trg.na debelo z RTV,el.,gosp.aparati
51.44 Trg.na debelo s keramiko, čistili
51.440 Trg.na debelo s keramiko, čistili
51.45 Trg.na debelo s kozmetiko
51.450 Trg.na debelo s kozmetiko
51.46 Trg.na debelo s farmacevtskimi izd.
51.460 Trg.na debelo s farmacevtskimi izd.
51.47 Trg.na debelo z dr.izd.široke porabe
51.470 Trg.na debelo z dr.izd.široke porabe
51.5 Trg.na debelo s polizd.,ostanki,odpadki
51.51 Trg.na debelo z gorivi,mazivi
51.510 Trg.na debelo z gorivi,mazivi
51.52 Trg.na debelo s kovinami,rudami
51.520 Trg.na debelo s kovinami,rudami
51.53 Trg.na debelo z lesom,gradb.materialom
51.530 Trg.na debelo z lesom,gradb.materialom
51.54 Trg.na debelo s kov.izd.
51.540 Trg.na debelo s kov.izd.
51.55 Trg.na debelo s kemičnimi izd.
51.550 Trg.na debelo s kemičnimi izd.
51.56 Trg.na debelo z dr.polizd.
51.560 Trg.na debelo z dr.polizd.
51.57 Trg.na debelo z ostanki,odpadki
51.570 Trg.na debelo z ostanki,odpadki
51.6 Trg.na debelo s stroji,napravami
51.61 Trg.na debelo z obdelovalnimi stroji
51.610 Trg.na debelo z obdelovalnimi stroji
51.62 Trg.na debelo z gradbenimi stroji
51.620 Trg.na debelo z gradbenimi stroji
51.63 Trg.na debelo s stroji za tekstil.ind.
51.630 Trg.na debelo s stroji za tekstil.ind.
51.64 Trg.na debelo z opr.za AOP
51.640 Trg.na debelo z opr.za AOP
51.65 Trg.na debelo z dr.stroji za ind.,trg.
51.650 Trg.na debelo z dr.stroji za ind.,trg.
51.66 Trg.na debelo s kmet.stroji,orodjem
51.660 Trg.na debelo s kmet.stroji,orodjem
51.7 Dr.trg.na debelo
51.70 Dr.trg.na debelo
51.700 Dr.trg.na debelo
51.8 Trg.na debelo s stroji,napravami
51.81 Trg.na debelo z obdelovalnimi stroji
51.810 Trg.na debelo z obdelovalnimi stroji
51.82 Trg.na debelo z gradbenimi stroji
51.820 Trg.na debelo z gradbenimi stroji
51.83 Trg.na debelo s stroji za tekstil.ind.
51.830 Trg.na debelo s stroji za tekstil.ind.
51.84 Trg.na debelo z računalniki
51.840 Trg.na debelo z računalniki
51.85 Trg.na debelo s pisarniško opr.
51.850 Trg.na debelo s pisarniško opr.
51.86 Trg.na debelo z elektron.deli
51.860 Trg.na debelo z elektron.deli
51.87 Trg.na debelo z dr.stroji za ind.,trg.
51.870 Trg.na debelo z dr.stroji za ind.,trg.
51.88 Trg.na debelo s kmet.stroji,orodjem
51.880 Trg.na debelo s kmet.stroji,orodjem
51.9 Dr.trg.na debelo
51.90 Dr.trg.na debelo
51.900 Dr.trg.na debelo
52 Trg.na drobno brez mot.vozil;poprav.izd.
52.1 Trg.na drobno v nespec.prod.
52.11 Trg.na drobno v nespec.prod.z živili
52.110 Trg.na drobno v nespec.prod.z živili
52.12 Trg.na drobno v dr.nespec.prod.
52.120 Trg.na drobno v dr.nespec.prod.
52.2 Trg.na drobno v spec.prod.z živili
52.21 Trg.na drobno s sadjem,vrtninami
52.210 Trg.na drobno s sadjem,vrtninami
52.22 Trg.na drobno z mesom,mesnimi izd.
52.220 Trg.na drobno z mesom,mesnimi izd.
52.23 Trg.na drobno z ribami,raki
52.230 Trg.na drobno z ribami,raki
52.24 Trg.na drobno s kruhom,slaščicami
52.240 Trg.na drobno s kruhom,slaščicami
52.25 Trg.na drobno s pijačami
52.250 Trg.na drobno s pijačami
52.26 Trg.na drobno s tobačnimi izd.
52.260 Trg.na drobno s tobačnimi izd.
52.27 Trg.na drobno v dr.spec.prod.z živili
52.270 Trg.na drobno v dr.spec.prod.z živili
52.3 Trg.na drobno s farmac.,toaletnimi izd.
52.31 Dej.lekarn
52.310 Dej.lekarn
52.32 Trg.na drobno z medicin.,ortoped.izd.
52.320 Trg.na drobno z medicin.,ortoped.izd.
52.33 Trg.na drobno s kozmetičnimi izd.
52.330 Trg.na drobno s kozmetičnimi izd.
52.4 Trg.na drobno v dr.spec.prod.
52.41 Trg.na drobno s tekstilom
52.410 Trg.na drobno s tekstilom
52.42 Trg.na drobno z oblačili
52.420 Trg.na drobno z oblačili
52.43 Trg.na drobno z obutvijo,usnjenimi izd.
52.430 Trg.na drobno z obutvijo,usnjenimi izd.
52.44 Trg.na drobno s pohištvom,svetili
52.440 Trg.na drobno s pohištvom,svetili
52.45 Trg.na drobno z gosp.,RTV aparati
52.450 Trg.na drobno z gosp.,RTV aparati
52.46 Trg.na drobno s kovinskimi izd.,laki
52.461 Trg.na drobno s kovinskimi izd.
52.462 Trg.na drobno z barvami,laki
52.463 Trg.na drobno z gradb.materialom
52.47 Trg.na drobno s knjigami,periodiko,ipd.
52.471 Dej.knjigarn
52.472 Trg.na drobno s časopisi
52.473 Dej.papirnic
52.48 Trg.na drobno v dr.spec.prod.
52.481 Trg.na drobno s športno opr.
52.482 Dej.cvetličarn
52.483 Trg.na drobno z vrtnarsko opr.
52.484 Trg.na drobno s kurivom
52.485 Trg.na drobno z urami,nakitom
52.486 Trg.na drobno z umetniškimi izd.
52.487 Trg.na drobno z igračami,otroško opr.
52.488 Trg.na drobno v dr.spec.prod.,d.n.
52.5 Trg.na drobno z rabljenim blagom
52.50 Trg.na drobno z rabljenim blagom
52.500 Trg.na drobno z rabljenim blagom
52.6 Trg.na drobno zunaj prod.
52.61 Trg.na drobno po pošti
52.610 Trg.na drobno po pošti
52.62 Trg.na drobno na tržnicah,stojnicah
52.620 Trg.na drobno na tržnicah,stojnicah
52.63 Dr.trg.na drobno zunaj prod.
52.630 Dr.trg.na drobno zunaj prod.
52.7 Popravilo izd.široke porabe
52.71 Popravilo obutve,usnjenih izd.
52.710 Popravilo obutve,usnjenih izd.
52.72 Popravilo el.gosp.naprav
52.720 Popravilo el.gosp.naprav
52.73 Popravilo ur,nakita
52.730 Popravilo ur,nakita
52.74 Dr.popravila izd.široke porabe
52.740 Dr.popravila izd.široke porabe
55 Gostinstvo
55.1 Hoteli ipd.obrati
55.10 Hoteli ipd.obrati
55.100 Hoteli ipd.obrati
55.11 Hoteli z restavracijo,penzioni
55.111 Hoteli z restavracijo
55.112 Penzioni
55.12 Hoteli brez restavracije
55.120 Hoteli brez restavracije
55.2 Planinski domovi,kampi,ipd.
55.21 Planinski ipd.domovi
55.210 Planinski ipd.domovi
55.22 Kampi
55.220 Kampi
55.23 Dej.dr.nastanitvenih obratov
55.230 Dr.nastanitve za krajši čas
55.231 Počitniški domovi,letovišča
55.232 Turistične kmetije s sobami
55.233 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.234 Dijaški,študentski ipd.domovi
55.239 Dr.nastanitve za krajši čas
55.3 Prehrambeni gostinski obrati
55.30 Prehrambeni gostinski obrati
55.301 Restavracije,gostilne
55.302 Okrepčevalnice ipd.
55.303 Slaščičarne,kavarne
55.304 Premični gostinski obrati
55.305 Turistične kmetije brez sob
55.309 DR. PREHRAMBENI GOSTINSKI OBRATI
55.4 Točenje pijač
55.40 Točenje pijač
55.400 Točenje pijač
55.401 Točenje pijač v točilnicah, bifejih
55.402 Točenje pijač v diskotekah,barih
55.403 Točenje pijač v dr.lokalih
55.5 Menze,priprava,dostava hrane(catering)
55.51 Menze
55.510 Menze
55.52 Priprava,dostava hrane(catering)
55.520 Priprava,dostava hrane(catering)
60 Kopenski promet,cevovodni transport
60.1 Železniški promet
60.10 Železniški promet
60.100 Železniški promet
60.2 Dr.kopenski promet
60.21 Dr.kopenski potniški promet,redne linije
60.211 Mestni potniški promet
60.212 Medkrajevni cestni potniški promet
60.213 Dej.žičnic
60.22 Taksi
60.220 Taksi
60.23 Dr.kopenski potniški promet
60.230 Dr.kopenski potniški promet
60.24 Cestni tovorni promet
60.240 Cestni tovorni promet
60.3 Cevovodni transport
60.30 Cevovodni transport
60.300 Cevovodni transport
61 Vodni promet
61.1 Pomorski promet
61.10 Pomorski promet
61.100 Pomorski promet
61.2 Rečni,jezerski promet
61.20 Rečni,jezerski promet
61.200 Rečni,jezerski promet
62 Zračni promet
62.1 Zračni promet,redne linije
62.10 Zračni promet,redne linije
62.100 Zračni promet,redne linije
62.2 Izredni zračni promet
62.20 Izredni zračni promet
62.200 Izredni zračni promet
63 Pomožne prometne dej.,turistične org.
63.1 Prekladanje,skladiščenje
63.11 Prekladanje
63.110 Prekladanje
63.12 Skadiščenje
63.120 Skadiščenje
63.2 Dr.pomožne dej.v prometu
63.21 Dr.pomožne dej.v kopenskem prometu
63.210 Dr.pomožne dej.v kopenskem prometu
63.22 Dr.pomožne dej.v vodnem prometu
63.220 Dr.pomožne dej.v vodnem prometu
63.23 Dr.pomožne dej.v zračnem prometu
63.230 Dr.pomožne dej.v zračnem prometu
63.3 Dej.turističnih,potovalnih org.
63.30 Dej.turističnih,potovalnih org.
63.300 Dej.turističnih,potovalnih org.
63.4 Dej.dr.prometnih agencij
63.40 Dej.dr.prometnih agencij
63.400 Dej.dr.prometnih agencij
64 Pošta in telekomunikacije
64.1 Poštna,kurirska dej.
64.11 Dej.javne pošte
64.110 Dej.javne pošte
64.12 Kurirska dej.razen javne pošte
64.120 Kurirska dej.razen javne pošte
64.2 Telekomunikacije
64.20 Telekomunikacije
64.200 Telekomunikacije
65 Fin.posred.brez zavarovalništva,skladov
65.1 Denarno posredništvo
65.11 Dej.centralne banke
65.110 Dej.centralne banke
65.12 Dr.denarno posredništvo
65.121 Dej.bank
65.122 Dej.hranilnic
65.2 Dr.finančno posredništvo
65.21 Finančni zakup
65.210 Finančni zakup
65.22 Drugo kreditiranje
65.220 Drugo kreditiranje
65.23 Dr.finančno posredništvo,d.n.
65.230 Dr.finančno posredništvo,d.n.
66 Zavarovalništvo brez socialnega,skladi
66.0 Zavarovalništvo brez socialnega,skladi
66.01 Življenjsko zavarovanje
66.010 Življenjsko zavarovanje
66.02 Dej.pokojninskih skladov
66.020 Dej.pokojninskih skladov
66.03 Dr.zavarovanje brez življenjskega
66.030 Dr.zavarovanje brez življenjskega
67 Pomožne dej.v fin.posred.
67.1 Pomožne dej.v fin.posred.brez skladov
67.11 Dej.finančnih trgov
67.110 Dej.finančnih trgov
67.12 Posredništvo z vrednostnimi papirji
67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji
67.13 Dr.pomož.dej.v fin.posred.brez skladov
67.130 Dr.pomož.dej.v fin.posred.brez skladov
67.2 Pomožne dej.v zavarovalništvu,skladih
67.20 Pomožne dej.v zavarovalništvu,skladih
67.200 Pomožne dej.v zavarovalništvu,skladih
70 Poslovanje z nepremičninami
70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
70.11 Nepremičninski projekti za trg
70.110 Nepremičninski projekti za trg
70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.2 Dajanje nepremičnin v najem
70.20 Dajanje nepremičnin v najem
70.200 Dajanje nepremičnin v najem
70.3 Poslovanje z nepremičninami po pogod.
70.31 Dej.agencij za posred.z nepremičninami
70.310 Dej.agencij za posred.z nepremičninami
70.32 Upravljanje z nepremičninami po pogod.
70.320 Upravljanje z nepremičninami po pogod.
71 Dajanje strojev,opreme v najem
71.1 Dajanje avtomobilov v najem
71.10 Dajanje avtomobilov v najem
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.2 Dajanje dr.vozil v najem
71.21 Dajanje dr.kopenskih vozil v najem
71.210 Dajanje dr.kopenskih vozil v najem
71.22 Dajanje ladij v najem
71.220 Dajanje ladij v najem
71.23 Dajanje zračnih plovil v najem
71.230 Dajanje zračnih plovil v najem
71.3 Dajanje kmet.in dr.strojev v najem
71.31 Dajanje kmet.strojev,opreme v najem
71.310 Dajanje kmet.strojev,opreme v najem
71.32 Dajanje gradb.strojev,opreme v najem
71.320 Dajanje gradb.strojev,opreme v najem
71.33 Dajanje računal.opreme v najem
71.330 Dajanje računal.opreme v najem
71.34 Dajanje dr.strojev,opreme v najem
71.340 Dajanje dr.strojev,opreme v najem
71.4 Izposojanje izd.široke porabe
71.40 Izposojanje izd.široke porabe
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dej.videotek
71.403 Izposojanje dr.izd.široke porabe
72 Obdelava podatkov,s tem povezane dej.
72.1 Svetovanje o računal.napravah
72.10 Svetovanje o računal.napravah
72.100 Svetovanje o računal.napravah
72.2 Svetovanje,oskrba s programi
72.20 Svetovanje,oskrba s programi
72.200 Svetovanje,oskrba s programi
72.21 Razvoj,založba programskih paketov
72.210 Razvoj,založba programskih paketov
72.22 Programiranje,svetovanje
72.220 Programiranje,svetovanje
72.3 Obdelava podatkov
72.30 Obdelava podatkov
72.300 Obdelava podatkov
72.4 Omrežne podatkovne storitve
72.40 Omrežne podatkovne storitve
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.5 Vzdrževanje,popravila računalnikov
72.50 Vzdrževanje,popravila računalnikov
72.500 Vzdrževanje,popravila računalnikov
72.6 Druge računalniške dej.
72.60 Druge računalniške dej.
72.600 Druge računalniške dej.
73 Raziskovanje in razvoj
73.1 Raziskovanje v naravoslov.,tehnologiji
73.10 Raziskovanje v naravoslov.,tehnologiji
73.101 Raziskovanje v naravoslovju
73.102 Raziskovanje v tehnologiji
73.103 Raziskovanje v kmetijstvu
73.104 Raziskovanje v medicini
73.2 Raziskovanje v družboslov.,humanistiki
73.20 Raziskovanje v družboslov.,humanistiki
73.201 Raziskovanje v družboslovju
73.202 Raziskovanje v humanistiki
74 Druge poslovne dej.
74.1 Pravno,davčno,podjetniško svetovanje
74.11 Pravno svetovanje
74.110 Pravno svetovanje
74.12 Računovodsko,davčno svetovanje
74.120 Računovodsko,davčno svetovanje
74.13 Raziskovanje trga,javnega mnenja
74.130 Raziskovanje trga,javnega mnenja
74.14 Podjetniško,poslovno svetovanje
74.140 Podjetniško,poslovno svetovanje
74.15 Dej.holdingov
74.150 Dej.holdingov
74.2 Projektiranje,tehnično svetovanje
74.20 Projektiranje,tehnično svetovanje
74.201 Geo-meritve,kartiranje
74.202 Urejanje prostora
74.203 Arhitekt.,gradb.projektiranje
74.204 Dr.projektiranje
74.3 Tehnično preizkušanje
74.30 Tehnično preizkušanje
74.300 Tehnično preizkušanje
74.4 Oglaševanje
74.40 Oglaševanje
74.400 Oglaševanje
74.5 Posredovanje delovne sile
74.50 Posredovanje delovne sile
74.500 Posredovanje delovne sile
74.6 Poizvedovalne dej.,varovanje
74.60 Poizvedovalne dej.,varovanje
74.600 Poizvedovalne dej.,varovanje
74.7 Čiščenje objektov in opreme
74.70 Čiščenje objektov in opreme
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.8 Dr.raznovrstne poslovne dej.
74.81 Fotografska dej.
74.810 Fotografska dej.
74.82 Pakiranje
74.820 Pakiranje
74.83 Tajniška dela in prevajanje
74.831 Prevajanje
74.832 Fotokopiranje,dr.razmnoževanje
74.833 Dr.splošna tajniška dela
74.84 Dr.raznovrstne poslovne dej.,d.n.
74.841 Prirejanje razstav,kongresov,sejmov
74.842 Oblikovanje,aranžerstvo,dekoraterstvo
74.843 Dr.poslovne dej.
74.85 Tajniška dela,prevajanje
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje,dr.razmnoževanje
74.853 Dr.splošna tajniška dela
74.86 Dej.klicnih centrov
74.860 Dejavnost klicnih centrov
74.87 Dr.raznovrstne poslovne dej.,d.n.
74.871 Prirejanje razstav,kongresov,sejmov
74.872 Oblikovanje,aranžerstvo,dekoraterstvo
74.873 Dr.poslovne dej.
75 Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
75.1 Javna uprava,ekonom.,socialna politika
75.11 Dej.uprave
75.110 Dej.uprave
75.12 Urejanje zdravstva,vzgoje,kulture,ipd.
75.120 Urejanje zdravstva,vzgoje,kulture,ipd.
75.13 Urejanje,pospeševanje gospodarstva
75.130 Urejanje,pospeševanje gospodarstva
75.14 Dej.pomožnih služb vlade
75.140 Dej.pomožnih služb vlade
75.2 Posebne dej.za celotno družb.skupnost
75.21 Zunanje zadeve
75.210 Zunanje zadeve
75.22 Obramba
75.220 Obramba
75.23 Pravosodje
75.230 Pravosodje
75.24 Javna varnost,zakonitost,red
75.240 Javna varnost,zakonitost,red
75.25 Zaščita,reševanje pri požarih,nesrečah
75.250 Zaščita,reševanje pri požarih,nesrečah
75.251 Civilna zaščita
75.252 Gasilstvo
75.253 Dr.zaščita,reševanje
75.3 Obvezno socialno zavarovanje
75.30 Obvezno socialno zavarovanje
75.300 Obvezno socialno zavarovanje
80 Izobraževanje
80.1 Vrtci,osnovnošolsko izobraževanje
80.10 Vrtci,osnovnošolsko izobraževanje
80.101 Vrtci
80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.103 Dej.zavodov-šol za otroke z motnjami
80.2 Srednješolsko izobraževanje
80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje
80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
80.22 Srednješolsko poklicno izobraževanje
80.220 Srednješolsko poklicno izobraževanje
80.23 Dej.dijaških domov
80.230 Dej.dijaških domov
80.3 Višje,visokošolsko izobraževanje
80.30 Višje,visokošolsko izobraževanje
80.301 Višje strok.izobraževanje
80.302 Visoko strok.izobraževanje
80.303 Univerzitetno izobraževanje
80.4 Dej.vozniških šol,dr.izobraževanje
80.41 Dej.vozniških šol
80.410 Dej.vozniških šol
80.42 Dr.izobraževanje
80.421 Dej.glasbenih,ipd.šol
80.422 Dr.izobraževanje,d.n.
85 Zdravstvo,socialno varstvo
85.1 Zdravstvo
85.11 Dej.bolnišnic
85.110 Dej.bolnišnic
85.12 Dej.zdravstvenih ambulant
85.121 Dej.splošnih ambulant
85.122 Dej.specialističnih ambulant
85.13 Dej.zobnih ambulant
85.130 Dej.zobnih ambulant
85.14 Dr.zdravstvene dej.
85.141 Samostojne nezdravniške dej.
85.142 Alternativne oblike zdravljenja
85.143 Dr.zdravstvene dej.
85.2 Veterinarstvo
85.20 Veterinarstvo
85.200 Veterinarstvo
85.3 Socialno varstvo
85.31 Socialno varstvo z nastanitvijo
85.311 Dej.domov za ostarele
85.312 Dejavnost posebnih socialnov. zav. za od.
85.313 Dej.posebnih zavodov za mlade
85.314 Dej.varstvenih delovnih centrov
85.315 Dr.oblike institucionalnega varstva
85.319 Dr.socialno varstvo z nastanitvijo
85.32 Socialno varstvo brez nastanitve
85.321 Dej.centrov za socialno delo
85.322 Dej.invalidskih organizacij
85.323 Dej.dobrodelnih organizacij
85.324 Dej.varstveno delovnih centrov
85.325 Dej.invalidskih podjetij
85.329 Dr.socialne dej.
90 Dej.javne higiene
90.0 Dej.javne higiene
90.00 Dej. javne higiene
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dej.deponij,uničevanje odpadkov
90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
90.004 Kanalizacija,dej.čistilnih naprav
90.005 Dr. dej. javne higiene
90.01 Ravnanje z odplakami
90.010 Ravnanje z odplakami
90.02 Ravnanje z odpadki
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dej.deponij,uničevanje odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.03 Čiščenje okolja,dr.dej.javne higiene
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Dr.dej.javne higiene
91 Dej.združenj,organizacij
91.1 Dej.poslovnih,strokovnih združenj
91.11 Dej.poslovnih,delodajalskih združenj
91.110 Dej.poslovnih,delodajalskih združenj
91.12 Dej.strokovnih združenj
91.120 Dej.strokovnih združenj
91.2 Dej.sindikatov
91.20 Dej.sindikatov
91.200 Dej.sindikatov
91.3 Dej.dr.organizacij
91.31 Dej.verskih organizacij
91.310 Dej.verskih organizacij
91.32 Dej.političnih organizacij
91.320 Dej.političnih organizacij
91.33 Dej.dr.organizacij
91.330 Dej.dr.organizacij
92 Rekreacijske,kulturne,športne dej.
92.1 Filmska,videodej.
92.11 Snemanje filmov,videofilmov
92.110 Snemanje filmov,videofilmov
92.12 Distribucija filmov,videofilmov
92.120 Distribucija filmov,videofilmov
92.13 Kinematografska dej.
92.130 Kinematografska dej.
92.2 Radijska,televizijska dej.
92.20 Radijska,televizijska dej.
92.200 Radijska,televizijska dej.
92.3 Umet.ustvarjanje,dr.razvedrilne dej.
92.31 Umetniško ustvarjanje,poustvarjanje
92.310 Umetniško ustvarjanje,poustvarjanje
92.32 Obratovanje objektov za kulturo
92.320 Obratovanje objektov za kulturo
92.33 Dej.sejmov,zabaviščnih parkov
92.330 Dej.sejmov,zabaviščnih parkov
92.34 Dr.razvedrilne dej.
92.340 Dr.razvedrilne dej.
92.4 Dej.tiskovnih agencij
92.40 Dej.tiskovnih agencij
92.400 Dej.tiskovnih agencij
92.5 Dej.knjižnic,muzejev,ipd.
92.51 Dej.knjižnic,arhivov
92.511 Dej.knjižnic
92.512 Dej.arhivov
92.52 Dej.muzejev,varstvo kulturne dediščine
92.521 Dej.muzejev
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.53 Dej.botaničnih,živalskih vrtov,ipd.
92.530 Dej.botaničnih,živalskih vrtov,ipd.
92.6 Športne dej.
92.61 Obratovanje športnih objektov
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.62 Dej.marin,smučišč,dr.športne dej.
92.621 Dej.marin
92.622 Dej.smučarskih centrov
92.623 Dr.športne dej.
92.7 Dr.dej.za sprostitev
92.71 Prirejanje iger na srečo
92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
92.712 Dej.igralnic
92.72 Dr.dej.za sprostitev,d.n.
92.720 Dr.dej.za sprostitev,d.n.
93 Dr.storitvene dej.
93.0 Dr.storitvene dej.
93.01 Dej.pralnic,kemičnih čistilnic
93.010 Dej.pralnic,kemičnih čistilnic
93.02 Frizerska, kozmetična,pedikerska dej.
93.021 Frizerska dej.
93.022 Kozmetična dej.
93.023 Pedikerska dej.
93.03 Pogrebna dej.
93.030 Pogrebna dej.
93.04 Dr.dej.za nego telesa
93.040 Dr.dej.za nego telesa
93.05 Dr.osebne storitve
93.050 Dr.osebne storitve
95 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem
95.0 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem
95.00 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem
95.000 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem
99 Eksteritorialne organizacije,združenja
99.0 Eksteritorialne organizacije,združenja
99.00 Eksteritorialne organizacije,združenja
99.000 Eksteritorialne organizacije,združenja
A KMETIJSTVO,LOV,GOZDARSTVO
B RIBIŠTVO
C RUDARSTVO
CA PRI.ENERGETSKIH SUROVIN
CB PRI.RUD IN KAMNIN,RAZEN ENERGETSKIH
D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
DA PRO.HRANE,PIJAČ,TOBAČNIH IZD.
DB PRO.TEKSTILIJ;TEKSTILNIH,KRZNENIH IZD.
DC PRO.USNJA,USNJENIH IZD.
DD OBDELAVA IN PREDELAVA LESA
DE PRO.VLAKNIN,PAPIRJA;ZALOŽNIŠTVO,TISKAR.
DF PRO.KOKSA,NAFTNIH DERIV.,JEDRSKEGA GORIVA
DG PRO.KEMIKALIJ,KEMIČNIH IZD.,UMETNIH VL.
DH PRO.IZD.IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS
DI PRO.DR.NEKOVINSKIH MINERALNIH IZD.
DJ PRO.KOVIN IN KOVINSKIH IZD.
DK PRO.STROJEV IN NAPRAV
DL PRO.ELEKTRIČNE,OPTIČNE OPREME
DM PRO.VOZIL IN PLOVIL
DN PRO.POHIŠTVA,DR.PRED.DEJ.,RECIKLAŽA
E OSKRBA Z ELEKTRIKO,PLINOM,VODO
F GRADBENIŠTVO
G TRGOVINA;POPRAVILA MOT.VOZIL
H GOSTINSTVO
I PROMET,SKLADIŠČENJE,ZVEZE
J FINANČNO POSREDNIŠTVO
K NEPREMIČNINE,NAJEM,POSLOVNE STOR.
L JAVNA UPRAVA, OBRAMBA,SOCIALNO ZAVAROV.
M IZOBRAŽEVANJE
N ZDRAVSTVO,SOCIALNO VARSTVO
O DR.JAVNE,SKUPNE IN OSEBNE STOR.
P ZASEBNA GOSP.Z ZAPOSLENIM OSEBJEM
Q EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE, ZDRUŽENJA

Če morebiti želite registrirati katero koli internet domeno .si, obiščite Prvega registrarja domen v Sloveniji.

01 Kmetijstvo,lov,stor. | 01.1 Prid. kmetijskih rastlin | 01.11 Prid.žit in drugih kultur | 01.12 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik | 01.13 Vinogradništvo, sadjarstvo | 01.2 Živinoreja | 01.25 Reja drugih živali čebel | 01.3 Mešano kmetijstvo | 01.4 Storitve za kmetijstvo brez veterine | 01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov | 01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo | 01.42 Stor.za živinorejo brez veterine | 01.5 Lov in lovske storitve | 02 Gozdarstvo,stor. | 05 Ribištvo | 05.01 Ribolov | 11 Pridobivanje nafte, zemeljskega plina, storitve | 14 Pri.dr. rudnin in kamnin | 14.2 Pridobivanje peska, gline | 14.4 Pridobivanje soli | 15 Proizvodnja hrane, pijač, krmil | 15.7 Proizvodnja krmil | 17 Proizvodnja tekstilij | 18 Proizvodnja oblačil, strojenje, dodelava krzna | 19 Pro.usnja,usnjenih izd. | 20 Obdelava in predelava lesa | 21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih | 22 Založništvo, tiskarstvo | 24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. | 25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas |
INDEX | Yellow Pages Slovenia
yellowpage@eunet.si
© Jasico d.o.o.