Addresses for more than 97,000 business subjects (42,000 companies and 55,000 independent entrepreneurs) in Slovenia

naziv naslov matična št. št. delov PS 
 
  GEOENERGO, RAZISKAVE IN PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA D.O.O. RUDARSKA ULICA 1 
9220 LENDAVA - LENDVA 1465830 0 
 
 
  NAFTA - GEOTERM, PRIDELOVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA D.O.O. MLINSKA ULICA 5 
9220 LENDAVA - LENDVA 1722115 0 
 
 
  GEOCOM, DRUŽBA ZA ENERGETSKI INŽENIRING, D.O.O. CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11 
1000 LJUBLJANA 1622668 0 
 
 
  NEMMOCO SLOVENIA CORPORATION, 325 WATERFRONT DRIVE, WICKHAMS CAY, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS, PODRUŽNICA LENDAVA RUDARSKA ULICA 1 
9220 LENDAVA - LENDVA 1639480 0 
 
 
  CROSCO INTERNATIONAL PODJETJE ZA NAFTNE SERVISE D.O.O. RUDARSKA ULICA 1 
9220 LENDAVA - LENDVA 1926934 0 

01 Kmetijstvo,lov,stor. | 01.1 Prid. kmetijskih rastlin | 01.11 Prid.žit in drugih kultur | 01.12 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik | 01.13 Vinogradništvo, sadjarstvo | 01.2 Živinoreja | 01.25 Reja drugih živali čebel | 01.3 Mešano kmetijstvo | 01.4 Storitve za kmetijstvo brez veterine | 01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov | 01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo | 01.42 Stor.za živinorejo brez veterine | 01.5 Lov in lovske storitve | 02 Gozdarstvo,stor. | 05 Ribištvo | 05.01 Ribolov | 11 Pridobivanje nafte, zemeljskega plina, storitve | 14 Pri.dr. rudnin in kamnin | 14.2 Pridobivanje peska, gline | 14.4 Pridobivanje soli | 15 Proizvodnja hrane, pijač, krmil | 15.7 Proizvodnja krmil | 17 Proizvodnja tekstilij | 18 Proizvodnja oblačil, strojenje, dodelava krzna | 19 Pro.usnja,usnjenih izd. | 20 Obdelava in predelava lesa | 21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih | 22 Založništvo, tiskarstvo | 24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. | 25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas |
INDEX | Yellow Pages Slovenia
yellowpage@eunet.si
© Jasico d.o.o.