Addresses for more than 97,000 business subjects (42,000 companies and 55,000 independent entrepreneurs) in Slovenia

naziv naslov matična št. št. delov PS 
 
  TOVARNA MOČNIH KRMIL ČRNCI D.D. ČRNCI 2 A
9253 APAČE 5199328 0 
 
 
  JAVIS, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, INFORMATIVNO IN TURISTIČNO DEJAVNOST, PROPAGANDNO DEJAVNOST, IZVOZ -UVOZ KRANJ, D.O.O. NAZORJEVA ULICA 4 
4000 KRANJ 5335361 0 
 
 
  DOBRODEJ PODJETJE ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. HOLCERJEVA ULICA 27 
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 5338042 0 
 
 
  OVSENJAK PODJETJE ZA PROIZVODNJO JAJC, MOČNIH KRMIL TER TRGOVINO S KMETIJSKIMI PRIDELKI MLAJTINCI D.O.O. MLAJTINCI 15 
9226 MORAVSKE TOPLICE 5413931 0 
 
 
  DATURA PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, KMETIJSTVO IN STORITVE D.O.O. POD ZIDOM 12 
1386 STARI TRG PRI LOŽU 5676754 0 
 
 
 JATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.D. AGROKOMBINATSKA CESTA 84 
1000 LJUBLJANA 1663526 14 
 
 
  TARZAN PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVALI D.O.O. BOLKOVA ULICA 1 
1235 RADOMLJE 1715283 0 
 
 
  KG RAKIČAN TOVARNA MOČNIH KRMIL LIPOVCI D.O.O. LIPOVCI 251 
9231 BELTINCI 1794892 0 
 
 
  VAJET, PODJETJE ZA PROIZVODNJO KRMIL, D.O.O. TOVARNIŠKA CESTA 14 
5270 AJDOVŠČINA 1797395 0 
 
 
  LEK VETERINA D.O.O. LIPOVCI 251 A
9231 BELTINCI 2043432 0 
 
 
 ARAMI AKVARISTIKA MILENA RAVNAK S.P. CELJSKA CESTA 2 B
3212 VOJNIK 5508262 1 
 
 
  KODILA TRADE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O. MARKIŠAVCI 44 
9000 MURSKA SOBOTA 5371759 0 
 
 
  PRODEX IRL, PROIZVODNJA IN PRODAJA EKSTRUDIRANIH IZDELKOV, D.O.O. RESLJEVA ULICA 18 
3000 CELJE 1850091 0 

01 Kmetijstvo,lov,stor. | 01.1 Prid. kmetijskih rastlin | 01.11 Prid.žit in drugih kultur | 01.12 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik | 01.13 Vinogradništvo, sadjarstvo | 01.2 Živinoreja | 01.25 Reja drugih živali čebel | 01.3 Mešano kmetijstvo | 01.4 Storitve za kmetijstvo brez veterine | 01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov | 01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo | 01.42 Stor.za živinorejo brez veterine | 01.5 Lov in lovske storitve | 02 Gozdarstvo,stor. | 05 Ribištvo | 05.01 Ribolov | 11 Pridobivanje nafte, zemeljskega plina, storitve | 14 Pri.dr. rudnin in kamnin | 14.2 Pridobivanje peska, gline | 14.4 Pridobivanje soli | 15 Proizvodnja hrane, pijač, krmil | 15.7 Proizvodnja krmil | 17 Proizvodnja tekstilij | 18 Proizvodnja oblačil, strojenje, dodelava krzna | 19 Pro.usnja,usnjenih izd. | 20 Obdelava in predelava lesa | 21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih | 22 Založništvo, tiskarstvo | 24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. | 25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas |
INDEX | Yellow Pages Slovenia
yellowpage@eunet.si
© Jasico d.o.o.