Who can register a .si domain?

1. Who is entitled to register .si domain name?

A .si domain name can be registered by any legal or natural person.
Local presence is not required.

Who can register a .si domain?

1. Who is entitled to register .si domain name?

A .si domain name can be registered by any legal or natural person.
Local presence is not required.

Addresses for more than 97,000 business subjects (42,000 companies and 55,000 independent entrepreneurs) in Slovenia

naziv naslov matična št. št. delov PS 
 
 KMETIJSKA ZADRUGA Z.O.O. DOMŽALE INDUSTRIJSKA CESTA 15 
1235 RADOMLJE 5004705 5 
 
 
 KMETIJSKA ZADRUGA HOTIZA-POLANA, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO PETROVA ULICA 30 
9220 LENDAVA - LENDVA 5104173 3 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST ZGORNJA RADOVNA ZGORNJA RADOVNA 20 
4281 MOJSTRANA 1738364 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST RATITOVEC - KLOM LOG 74 
4228 ŽELEZNIKI 1738399 0 
 
 
  ZOOTEHNIČNE STORITVE KOKOL ANTON S.P. MELE 28 
9252 RADENCI 1822624 0 
 
 
  AGRARNA SKUPNOST PALČJE PALČJE 52 
6257 PIVKA 1743503 0 
 
 
  GOVEDOREJSKO POSLOVNO ZDRUŽENJE Z.O.O. GRAJSKA CESTA 1 
1234 MENGEŠ 1839683 0 
 
 
  PAŠNA AGRARNA SKUPNOST LJUBNO PRIMOŽ PRI LJUBNEM 79 
3333 LJUBNO OB SAVINJI 1880730 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST KAŠNA PLANINA TIROSEK 4 
 1880748 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST MENINA - GOSPODNA - GLOBAČA, GORNJI GRAD LENART PRI GORNJEM GRADU 2 
3342 GORNJI GRAD 1880756 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST VEŽA - RAVNI PODVEŽA 7 
3334 LUČE 1880764 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST PODVEŽAK KRNICA 34 
3334 LUČE 1880772 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST GROHOT ROBANOV KOT 2 
3335 SOLČAVA 1880799 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST RADUHA - JAVORJE PODVEŽA 3 
3334 LUČE 1880829 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST TRAVNIK TIROSEK 58 
 1880845 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST LEPENATKA MENINA PLANINA ŠMIKLAVŽ 26 
 1880853 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST VODOLE KONJSKI VRH 9 
3334 LUČE 1880861 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST RAVNI MENINA PLANINA TIROSEK 57 
 1880870 0 
 
 
  PAŠNA AGRARNA SKUPNOST LJUBNO TER 34 
3333 LJUBNO OB SAVINJI 1881035 0 
 
 
  PAŠNA AGRARNA SKUPNOST LJUBNO TER 60 
3333 LJUBNO OB SAVINJI 1928210 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST ''OLŠEVA'' SOLČAVA 38 
3335 SOLČAVA 1928236 0 
 
 
  AGRARNA SKUPNOST PLANINE ŠIJA PODLJUBELJ 10 
4290 TRŽIČ 1931903 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST VRŠE ČEPOVAN 120 
5253 ČEPOVAN 1949098 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST BELE VODE BELE VODE 61 
3325 ŠOŠTANJ 2083248 0 
 
 
  ZOOTEHNIŠKE STORITVE JANKA PREBIL BEBER S.P. UNEC 77 A
1381 RAKEK 2064090 0 
 
 
  PAŠNA SKUPNOST GOZD MARTULJEK - JASENJE NA TRATI 7 
4282 GOZD MARTULJEK 2099071 0 
 
 
 SPLOŠNA KMETIJSKA ZADRUGA ČRENŠOVCI, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO ULICA PREKMURSKE ČETE 23 
9232 ČRENŠOVCI 5104181 5 
 
 
 KMETIJSKA ZADRUGA DOBROVNIK, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO DOBROVNIK 255 
9223 DOBROVNIK - DOBRONAK 5104203 3 
 
 
 KMETIJSKA ZADRUGA RADGONA, Z.O.O. PARTIZANSKA CESTA 23 
9250 GORNJA RADGONA 5129915 9 
 
 
 KMETIJSKA ZADRUGA LENDAVA Z.O.O. GLAVNA ULICA 7 
9220 LENDAVA - LENDVA 5151341 1 
 
 
  ARAMI PROIZVODNJA, EXPORT, IMPORT, D.O.O. NOVA CERKEV 47 
3203 NOVA CERKEV 5415080 0 
 
 
  ŽIVINOREJSKA KONJEREJSKA ZADRUGA GORJE Z O.O. ZGORNJE GORJE 42 
4247 ZGORNJE GORJE 5753252 0 
 
 
  POMURSKO PRAŠIČEREJSKO ZDRUŽENJE Z.O.O. ULICA ŠTEFANA KOVAČA 40 
9000 MURSKA SOBOTA 5907667 0 
 
 
  Z & W DRUŽBA ZA TRGOVINO IN INŽENIRING, D.O.O., LOGATEC CESTA 5. MAJA 24 
1370 LOGATEC 5931703 0 
 
 
  GALAKSI - ŽENER & CO., PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE ZA ŽIVALI, D.N.O. DRAŽGOŠKA ULICA 5 
4000 KRANJ 5970423 0 
 
 
 KMETIJSKA ZADRUGA TURNIŠČE, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO ULICA ŠTEFANA KOVAČA 65 
9224 TURNIŠČE 5104190 1 
 
 
  AGRARNA PAŠNA SKUPNOST KRIŽKA PLANINA APNO 70 
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 1190482 0 
 
 
  AGRARNA SKUPNOST ČRNI KAL ČRNI KAL 49 
6275 ČRNI KAL 1429299 0 
 
 
  K.I.S. SKUPINA D.O.O., DRUŽBA ZA KMETIJSTVO, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE LJUBLJANSKA CESTA 25 
1241 KAMNIK 1468758 0 
 
 
  SALON ZA NEGO PSOV IN MUC "TAČKA" VESNA TERTINEK S.P. PREČNA ULICA 9 B
2000 MARIBOR 1570412 0 
 
 
  PERUN- DRESURA PSOV BRANKO PIRC S.P. BLEJSKA DOBRAVA 160 
4273 BLEJSKA DOBRAVA 1559796 0 
 
 
  STORITVE IN POSREDNIŠTVO IGOR CIBIC S.P. GORNJI KOT 11 
8361 DVOR 1433261 0 
 
 
  SANAVET, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE ZA ŽIVALI, D.O.O. POŽENIK 32 
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 1658301 0 
 
 
  PENZION ZA PSE KEKEC MAJDA TANHOFER S.P. POD ŠKABRIJELOM 43 
5000 NOVA GORICA 1509888 0 

01 Kmetijstvo,lov,stor. | 01.1 Prid. kmetijskih rastlin | 01.11 Prid.žit in drugih kultur | 01.12 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik | 01.13 Vinogradništvo, sadjarstvo | 01.2 Živinoreja | 01.25 Reja drugih živali čebel | 01.3 Mešano kmetijstvo | 01.4 Storitve za kmetijstvo brez veterine | 01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov | 01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo | 01.42 Stor.za živinorejo brez veterine | 01.5 Lov in lovske storitve | 02 Gozdarstvo,stor. | 05 Ribištvo | 05.01 Ribolov | 11 Pridobivanje nafte, zemeljskega plina, storitve | 14 Pri.dr. rudnin in kamnin | 14.2 Pridobivanje peska, gline | 14.4 Pridobivanje soli | 15 Proizvodnja hrane, pijač, krmil | 15.7 Proizvodnja krmil | 17 Proizvodnja tekstilij | 18 Proizvodnja oblačil, strojenje, dodelava krzna | 19 Pro.usnja,usnjenih izd. | 20 Obdelava in predelava lesa | 21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih | 22 Založništvo, tiskarstvo | 24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. | 25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas |
INDEX | Yellow Pages Slovenia
yellowpage@eunet.si
© Jasico d.o.o.