Advertising
Astronomy
Banking Industry
Business
Cars, Motorcycles
Computer Industry
Construction
Consulting
Courier Service
Culture
Education
Electrical Engineering
Fairs
Fashion
Food
Gastronomy
Insurance Companies
Internet
Jewellery
Law, Politics
Lottery, Games
Mass Media
Means of Transport
Mechanical Enginee.
Medicine
Paper Industry
Photography
Printing Industry
Publishing Industry
Real Estate
Sport and Sportsgear
Tourist Economy
Transport
Weather

Welcome to the Yellow Pages Slovenia


Kozmeticni salon Neguj.se

Addresses for more than 97,000 business subjects
(42,000 companies and 55,000 independent entrepreneurs)
in Slovenia
01 Kmetijstvo,lov,stor. | 01.1 Prid. kmetijskih rastlin | 01.11 Prid.�it in drugih kultur | 01.12 Prid.vrtnin,okras.rastlin,semen,sadik | 01.13 Vinogradni�tvo, sadjarstvo | 01.2 �ivinoreja | 01.25 Reja drugih �ivali �ebel | 01.3 Me�ano kmetijstvo | 01.4 Storitve za kmetijstvo brez veterine | 01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov | 01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo | 01.42 Stor.za �ivinorejo brez veterine | 01.5 Lov in lovske storitve | 02 Gozdarstvo,stor. | 05 Ribi�tvo | 05.01 Ribolov | 11 Pridobivanje nafte, zemeljskega plina, storitve | 14 Pri.dr. rudnin in kamnin | 14.2 Pridobivanje peska, gline | 14.4 Pridobivanje soli | 15 Proizvodnja hrane, pija�, krmil | 15.7 Proizvodnja krmil | 17 Proizvodnja tekstilij | 18 Proizvodnja obla�il, strojenje, dodelava krzna | 19 Pro.usnja,usnjenih izd. | 20 Obdelava in predelava lesa | 21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih | 22 Zalo�ni�tvo, tiskarstvo | 24 Pro.kemikalij,kemi�nih izd.,umetnih vl. | 25 Pro.izd.iz gume in plasti�nih mas


Slovene search engin Google www.google.si Google Slovenija


New - BANNER ADVERTISING


© Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, SLO-9000 Murska Sobota, Tel.: +386.25371027
Janez Stefanec, Manager
e-mail info@jasico.si -- Slovenia Rumeni Internet - Slovenia


google.si
yellowpages.si
transport.si
registrar.si
stoletje.si
motorji.si

Home, To Indexn