Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

TRANSPORT


  • Vrba d.o.o.


    Slovenija
    Internacionalni transporti in nadgradnja tovornih vozil
    tovorna vozila do 7,5 ton (7,4ldm/nosilnost 3,5T), prikoličarji (do14,0ldm/nosilnost 7,0T) in kombiji (do 6EWP/nosilnost 1,5T)


ADRIA AIRWAYSThe Airline of Slovenia
Kuzmiceva 7
61000 Ljubljana
Phone: +386 (0)61 13-18-155


HP HIT PRELESS
Zlebe1
Medvode
Telefon: 061 613 133


Cementninarstvo-avtoprvozništvo
Polak Peter s.p.
Poljana 10b
62391 Prevalje
tel (0602) 31-184 Faks: (0602) 31-969
Izdelava betonske galanterije

RE-SPED d.o.o. - Družba za mednarodno špedicijo -
PE Vrtojba, MMP Vrtojba, stavba B-5, 5290 Šempeter, tel. 065 35 189
PE Jesenice, Spodnji plavž 6b, 4270 Jesenice, tel. 064 861 480
PE Ljubljana, Letališka 16, 1000 Ljubljana, tel. 061 443 678
PE Maribor, Tržaška 53, 2110 Maribor, tel. 062 38 357
PE Šentilj, MMP Šentilj, 2212 Šentilj, tel. 062 651 137


Habulin transport d.o.o.
Polje c.X / 9
1260 Ljubljana-Polje
tel/fax: 061/149 14 90
Nudimo prevozne storitve v domačem in mednarodnem prometu.


XXXXX
6XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 69000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! This homepage was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Novosti, Narocilnica

e-mail : yellowpage@eunet.si