RUMENI INTERNET - SLOVENIJA

Avgusta 1995 smo po vzoru na Yellow page strani na svetovnem omrezju oblikovali Rumeni Internet - Slovenija.
Slovenija je vkljucena v sodobne informacijske tokove kot ena razvitejsih drzav na tem podrocju, kar seveda pomeni, da je v svetu ze znana, kot vir WWW informacij, torej je tudi pogost "cilj" vseh, ki po WWW potujejo; zato tudi vsaka nova predstavitev, ki jo pripravimo, zelo hitro doseze velik krog obcinstva.

Predstaviti

doloceno temo na WWW, pa ne pomeni, da je dovolj postaviti informacijo "nekje", ampak je nujno poskrbeti, da jo opazi cim vecji krog uporabnikov omrezja; in ravno v visoki strokovnosti in potrebni aktivnosti nasih sodelavcev gre zahvala za enormno obiskanost nasih strani, in s tem upravicenost in namen nase dejavnosti.

V sodelovanju s prvim komercialnim ponudnikom dostopa do omrezja Internet,
N I L d.o.o. - EUnet - Slovenija, Litijska 51,
1000 Ljubljana, vam nudimo moznost, da vas zagotovo opazijo na straneh INTERNET-a.


Nas naslov:

Rumeni Internet
p.p. 11
9000 Murska SobotaRumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota
Tel./Faks: 069 37 027, dir. Janez Stefanec
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. - Slovenia All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kako dam oglas ? , Search, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si