Kaj so zapisali o Rumenem Internetu?


Glas gospodarstva - BREZPLAČNA PREDSTAVITEV na 21.stoletje.com za podjetja


Vasja Vehovar, Fakulteta za družbene vede, urednik zbornika, januar 1999
Pri spremljanju dostopnosti >170 najbolj obiskanih strežnikov v Sloveniji, so se strežniki na Rumenem Internetu (yellow.eunet.si) izkazali NAJBOLJE!

Več na Internet v Sloveniji


M. Kucan


MANAGER - september 1995

<<.....podjetje JASICO d.o.o., pa prodaja slovenska vina. Na interaktivni strani vinarija lahko kupci neposredno narocajo vina, na voljo je 400 vrst iz vseh regij, pravi Janez Stefanec, direktor podjetja Jasico. Vina narocajo celo kupci iz New Yorka ali Kanade. Ob vinariju pa je Janez Stefanec razvil tudi enega najzanimivejsih projektov na Internetu, to je Rumeni Internet, ki je podoben rumenim stranem v telefonskem imeniku. Na Rumeni Internet se lahko prikljuci vsak, ki surfa po Internetu, tam lahko najde vseh 30.000 aktivnih podjetij v Sloveniji, kmalu pa bodo na voljo tudi vse kulturne ustanove. Poleg osnovnih informacij o podjetju, za katere se ni doloceno ali bodo prosto dostopne ali bo poizvedovanje potrebno placati, bodo podjetja lahko objavljala tudi fotografije in besedilo o podjetju, ki bo lahko dolgo tudi deset strani in vec.
“Ne vem se, kaksna bo obiskanost Rumenega Interneta. Vem pa, da je Netgallery, razstava slik Logarja in Huzjana, ki sem jo ob pomoci ARNES-a organiziral prek Interneta, v 14 dneh pritegnila kar 2169 obiskov iz vsega sveta. Obiskanost so namrec spremljali pri Arnesu,” .....>>>
Nasvet: cimprej pripravite nacrt, na katerem podrocju boste uporabljali Internet
NATASA KORAZIJA


VESTNIK - september 1995

Svetovna trznica
Pa smo tam, kjer ni muh
Naslov je uporabljen v prispodobi, saj ne gre za fizicno smrt, ampak za cedalje hitrejse uveljavljanje svetovnega racunalniskega omrezja, imenovanega Internet. Nekateri s pojavom Interneta definirajo uveljavitev kiberneticne trznice. Na sistem, katerega razvoj je financno podprla ameriska vlada in je bil namenjen v izrazito vojaske in obvescevalne namene, je po vsem svetu prikljucenih ze priblizno 30 milijonov uporabnikov, njihovo stevilo se na mesec povecuje za vec kot 10 odstotkov. Tudi Slovenci ne zaostajamo za razvitim svetom. Po ocenah javnega zavoda Arnes je na omrezje prikljucenih 10.000 akademskih in nekaj cez 2.000 komercialnih uporabnikov. V obdobju enega leta se je ponudba povecala za vec kot deset krat. V bistvu gre za zacetke, kljub velikemu stevilu narocnikov pa sistemu sele napovedujejo pravi razmah, ko se bo tako rekoc usidral v poslovnem zivljenju - od bancnistva do trzenja itd. Pri nas se poleg javnega zavoda Arnes s komercialno ponudbo Interneta ukvarjata podjetji NIL in Abm. Na Internetu se s prodajo tako imenovanega Rumenega Interneta, ki je podoben rumenim stranem v telefonskem imeniku, ukvarja podjetje Jasico d.o.o.. Na Rumeni Internet se po njegovih besedah lahko prikljuci vsakdo in lahko najde 3.000 aktivnih podjetij v Sloveniji, kmalu pa bo zajel tudi vse kulturne ustanove. Poleg osnovnih informacij se bodo podjetja lahko tudi predstavljala. Poleg Rumenega Interneta Janez Stefanec prodaja slovenska vina. Organiziral je tudi Netgallery z razstavo slik Logarja in Huzjana, ki jo je s pomocjo prej omenjenega Arnesa organiziral prek Interneta in je v 14 dneh pritegnila 2169 dostopov z vsega sveta.
JANKO VOTEK


MLADINA - 26. september 1995

NA SONCNI STRANI INTERNETA
S kratkega sprhoda po sejmu Internet v Sloveniji
<<........ Sicer ... se vam lahko zgodi kaj taksnega kot Janezu Stefancu iz Murske Sobote, ki je pri enem od velikih ponudnikov ( A . . d.o.o.) zakupil prostor na disku. Pa si je najprej postavil virtualno vinoteko, kjer prodaja ne virtualno ampak cisto pravo vino in neke umetniske galerije, potem pa se je lotil se cisto pravih slovenskih rumenih strani na Internetu; po vsej Sloveniji je naslovil nekaj podjetnezev, ki so verjeli, da si lahko tudi tako povecajo posle, in jim za posteno ceno na Internet postavil logotipe njihovih podjetij pa se kaksno informacijo pritaknil zraven. Kar ga poklicejo iz podjetja, ki mu je omogocalo dostop na Internet, in mu pokazejo drobni tisk nekje v pogodbi, ki pravi, da lahko Internet uporablja le v nekomercialne namene. Z drugimi besedami: hoteli so odstotke. “Komercialno sem najel nekomercialni Internet,” pravi Stefanec, ki je potem jadrno zamenjal ponudniuka Interneta. .......>>
BORIS CIBEJ


DELO - torek, 24. oktobera 1995

RUMENI INTERNET - SLOVENIA
Rumeni Internet - Slovenija so rumene strani na svetovnem racunalniskem omrezju Internet, ki so bile odprte konec avgusta letos in jih mesecno ogleda vec tisoc narocnikov z vsega sveta. Imajo tudi svojo razlicico v anglescini. To so prve prave Internetove rumene strani, katerih namen je priblizati vse kulturne, gospodarske in druge dejavnike v Sloveniji mnozici Internetovih uporabnikov. Marca letos je podjetje Jasico d.o.o. postavilo prvo interaktivno prodajo na Internetu s predstavitvijo 400 vrstami slovenskih buteljcnih vin in tako uspesno promovira nasa vina po vsem svetu. Maja sta se pridruzili se dve galeriji, kjer predstavljata in trzita svoja dela umetnika Lojze Logar in Zdenko Huzjan. Galerija na WWW (webu) je tako uspesna, da prihajajo prosnje po sodelovanju celo iz ZDA. Predstavitev na rumenih straneh je zelo kompleksna, z vsemi znacilnostmi multimedijskega predstavljanja (barvne slike, tonski zapis, krajse animacije in tekst). Rumeni Internet - Slovenia deluje v Murski Soboti, p.p. 11 ali e.mail: yellowpage@eunet.si.
MAGAZIN J.S.


Mnenje Generalnega sekretarja razstave o dejavnosti Rumenega Interneta Internet 1996 World Exposition - 15. januarja 1996
<<.......... Participation by Slovenia is a way to show people around the world your culture, your industry, and your people. More importantly, such a visible stage is a way for talented engineers like Mr. Stefanec to bring this key technology into your country, introducing a new generation of artists, business leaders, engineers, and community leaders to the technologies that will define the 21st century. A letter of support from you would help the community in Slovenia organize to produce a strong showing in this World Exposition and would be greatly appreciated by all of us around the world working on the fair.

With best regards,
Carl Malamud
Secretary-General
Internet 1996 World Exposition


14. februarja 1996 - TV Slovenija - NOTRANJE POLITICNE IN GOSPODARSKE ODDAJE

KONFERENCA v Cankarjevem Domu 14. februarja 1996
TEMA: Navzocnost Slovenije na omrezju Internet in svetovna razstava Internet 1996 World Exposition

Predstavitev dejavnosti Rumenega Interneta in svetovne virtualne razstave v 3. TV dnevniku.
VIDA PETROVCIC


DELO - cetrtek, 15. februarja 1996

Slovenske organizacije na Internetu
Arnes in NIL vsak mesec ze posredujeta v tujino vec kot 700.000 dokumentov
LJUBLJANA, 14. februarja - Koliko informacij na mesec dobimo iz Interneta v Slovenijo? Najmanj toliko kot jih gre v 20.000 povprecno debelih knjig, v resnici pa se vec, saj se podatek nanasa samo na informacije, ki nas dosezejo preko Akademske raziskovalne mreze Slovenije (ARNES).
To je bilo receno na danasnji tiskovni konferenci o slovenski navzocnosti na Internetu in svetovni virtualni razstavi Internet 1996 World Exposition. Toda reka informacij ze tece tudi v nasprotno smer, iz Slovenije v tujino. Superracunalniski center na institutu Jozef Stefan je novembra 1993 prek Arnesa posredoval svetu prvih 700 dokumentov o slovenski znanosti in kulturi, danes pa stevilo tistih, ki jih tujini vsak mesec posredujeta Arnes in NIL iz Ljubljane, najvecji komercialni ponudnik Interneta v nasi drzavi, presega 700.000 ! Na vprasanje katere informacije naj ponudimo svetu, kako in na kaksen nacin, ze povsem prakticno odgovarjajo v podjetju Jasico d.o.o. iz Murske Sobote, kjer so septembra 1994 zaradi narascajocega zanimanja gospodarstva in velikega stevila dokumentov uvedli oglasne strani z delovnim imenom Rumeni Internet - Slovenija / Yellow Internet - Slovenia (http://www.eunet.si/yellowpage/yellowpage.html); stevec obiskov je med pisanjem tega clanka kazal 52.610. Na straneh pa ne nastopa samo gospodarstvo v ozjem smlislu, torej podjetja, temvec tudi izobrazevanje, znanost in drugo, ........>>
TOMAZ SVAGELJ


16. februar, 1996 - Pismo podpore Predsednika Republike Slovenije

Our country the Republic of Slovenia, still a very young state which has not yet reached its fifth anniversary of independence, is marking the fourth year since it received its first eagerly awaited recognition from other countries.

It is therefore not at all unexpected to find Slovenia among the first countries to participate in the Internet 1996 World Exposition. As a new and small member of the world community, it is ever more vital for us to be heard, to have people in the world - especially those who use the Internet and who form a population that in the words of President Clinton "is helping society to embrace the exciting opportunities of the twenty-first century and beyond" - hear and learn about us and our potential. As a matter of fact, from its existence as a new state Slovenia has been engaged in this marvellous worldwide information game called the Internet, as only ten days before the declaration of its independence Slovenia established a link with the network so that information sent by our people through this channel of communication could facilitate the relatively happy and successful course of establishing a new state.

I take great delight in the participation of Slovenia via the Yellow Internet in the Internet 1996 World Exposition, and I thank all who worked on the project and congratulate them for what they have accomplished, wishing them also success in the future and the joining of many new enthusiasts, since the exposition that is now open will last until the end of the year. At the same time, I wish to express my full appreciation and support for the initiators of this idea and to the organizers of the first Internet World Exhibition.

Ljubljana, 16 February 1996


18. aprila 1996, GOSPODARSKI VESTNIK, Slovenski poslovni tednik

Svetovna razstava kar na Internetu


LETOS BI SVETOVNA RAZSTAVA MORALA BITI V BUDIMPESTI, NAMESTO TAM PA SO JO PRIPRAVILI KAR V NAMISLJENEM SVETU INTERNETA

Slovenijo na tej razstavi predstavlja Rumeni Internet soboskega podjetja Jasico d.o.o., prek povezav pa se svetu skupaj predstavlja nekaj manj kot petsto slovenskih organizacij. Vsak dan je tujim in domacim obiskovalcem na voljo od 400 do 500 strani dokumentov o Sloveniji, za zdaj pa je sodelovanje na razstavi se brezplacno.
Rumene strani na Internetu sicer niso nic novega, vendar v zadnjem casu s popularizacijo Interneta narasca tudi njihova obiskanost. Kot trdi Janez Stefanec, direktor Jasica, strani Rumenega Interneta obisce nekaj vec kot 620 ljudi na dan, od tega jih je 80 odstodkov iz tujine. To stevilo pa se od sodelovanja na svetovni razstavi povecuje za nekako 7 odstotkov na teden. Za zdaj se na teh straneh predstavljajo vecinoma turisticna podjetja, oglasevanje pa naj bi bilo cenovno zanimivo tudi za proizvodna podjetja. Kot pravi Janez Stefanec, so za zdaj ucinki oglasevanja na Internetu v primerjavi s celotno prodajo podjetja minimalni, vendar ekonomsko pozitivni. Za 35.000 tolarjev se podjetje na Internetu lahko predstavlja vse leto, to pa je v primerjavi z drugimi mediji dokaj nizka cena.

Tudi v svetu, kjer je zaradi razsirjene uporabe placilnih kartic prodaja prek Interneta precej bolj razvita kot pri nas, se za zdaj na tak nacin ponavadi sklepajo le manjsi posli, a v dokaj velikem stevilu. Po zadnjih raziskavah v ZDA in Kanadi Internet uporablja ze 17 odstotkov ljudi, starejsih od 16 let. Gre za vecinoma za visje izobrazene ljudi, od katerih cetrtina zasluzi vec kot 80.000 $ na leto. Internet pa uporabljajo 5.5 ur na teden. Po teh podatkih je rast komercialnih strani dokaj razumljiv pojav.
Sama predstavitev je dokaj preprosta, saj podjetju sploh ni treba imeti lastnega streznika. Dovolj je, da podjetju Jasico posredujejo podatke in fotografije. Za podjetja, ki ze imajo svoje streznike, pa na Internetovih straneh pripravijo le povezavo s svojega naslova na naslov podjetja.
SAMO AMONRumeni Internet - Slovenija