Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

SVETOVANJE & INZENIRING


Igor Zuzek & Partnerji - samostojni svetovalec za odnose z javnostmi, Pre vajanje, Odnosi z javnostmi


EVROPA '92 d.o.o.
PREVAJALNI BIRO ťEVROPA ’92 d.o.o.Ť
Ulica ob kanalu 18
SI-9000 Murska Sobota
Prof. MIRAN GYOREK
Prvi profesionalni slovenski zasebni prevajalni biro. Za Prevajalni biro ťEVROPA ’92 d.o.o.Ť, delajo tudi zunanji sodelavci, ki pokrivajo poleg ANGLEŠČINE in NEMŠČINE tudi sledeče tuje jezike: SRBOHRVAŠKI, MAKEDONSKI, ALBANSKI, MADŽARSKI, FRANCOSKI, ARABSKI, SLOVAŠKI in RUSKI JEZIK.


Valko d.o.o. - HITRI PREVAJALSKI SERVIS
Trgovina, inzeniring, proizvodnja, montaza
Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: prevod@valko.si
Podjetje VALKO d.o.o. Ljubljana je prevajalski servis za prevajanje iz vseh v vse svetovne jezike, simultano prevajanje, konsekutivno prevajanje, sodno overjeni prevodi, svetovanje pri prevodih, lekture prevodov in tekstov, oblikovanje in priprava teksta za tisk.


GLOBAL IMMIGRATION SERVICES (N.Z.) Ltd.
Smartinska c. 130
1000 Ljubljana
Telefon: 061 1405 173


HERMES
Litijska 51
1000 Ljubljana
Telefon: 061 140 50 04


NIL d.o.o.
Litijska 51
1110 Ljubljana
Telefon: 061-1421-500


INFO resitve d.o.o.
Malnarjeva 7,
61117 Ljubljana
Telefon: 386 61 1599121, 386 61 576 107
e-mail : inforesitve@k2.net
Nudimo Vam celovite resitve za: Direktorski informacijski sistemi, Kreditno poslovanje, Investicijsko bancnistvo, Kontrola gibanja Svetovanje (ali vodenje) pri renovaciji informacijskih sistemov.


CARDEM d.o.o.
Na Produ 38
2391 Prevalje
Tel. 0602 31338,
Fax 0602 31288
Email: tsusnik@eiger.k2.net
Kontaktna oseba: Tomaz Susnik


MADE d.o.o.
Gregorciceva 5
2000 Maribor
telefon: (062) 227 610
fax:(062) 227 072


RIPRO d.o.o. - druzba za svetovanje in razvoj


ASC, Robert Simonic s.p. - ASTROLOGIJA - svetovanje
Stranska pot 10
4270 Jesenice Tel./faks: 064 806 559, Mobilni tel. 0609 633 307
E-posta: robert.simonic@quantum.si


EMB d.o.o. - Inženiring za embalažo in tehniko pakiranja
TRGOVINA, IMPORT - EXPORT, ZASTOPSTVA IN SERVIS
1217 VODICE
Lebarška pot 19
S l o v e n i j a
Telefon: ++ 386 - 61 / 824 - 144, Telefax: ++ 386 - 61 / 824 -143


XXXXX
XXXX Xxxxxxxxx
Telefon: 06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Novosti, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si