Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

REKLAME - OGLASI


Internetov Oglasnik - mali oglasi na Internetu
Ziga Turk
e-mail: zturk@fagg.uni-lj.si


CD - Cepelinski oglasi
Trubarjeva 23A
1000 Ljubljana
tel.: 061 133 64 05
Celotna ponudba zracnega marketinga - Radijsko vodeni zrakoplovi za polete na Sportnih prireditvah in sejmih.


MALI OGLASI - na WWW straneh
Mitja Golob
e-mail:Mitja.Golob@snet.fer.uni-lj.si


Mali oglasi gradbenih izdelkov


Rumeni Internet - Slovenia
Cankarjeva 27
9000 Murska Sobota
Telefon: 069 32 027
e-mail: yellowpage@eunet.si


STUDIO KRICAC
Perceva 16
1000 Ljubljana
Tel.: 061/325-731
Produkcija in Distribucija Audio posnetkov, Digitalna montaza, Produkcijska glasba, MIDI ...


C-and-C, Computers and Communications
Podjetje za racunalnistvo in komunikacije, d.o.o.
Kopitarjeva 5
2000 Maribor
Telefon: (+386)(0)62 227 900
Telefaks: (+386)(0)62 225 588


ANONSA d.o.o.
Preglov trg 6
1000 Ljubljana
Telefon: 061 140 82 02


MC center za informacijski inzeniring d.d.
Koprska 98
Ljubljana, Slovenija
tel.: 386-61-12-32-141
faks.: 386-61-267-197
E-mail: mc@mc-ii.si


MEDINET d.o.o. Podjetje za racunalniske komunikacije
Linhartova 21
2000 MARIBOR
SLOVENIJA
Tel:(062) 307-455


Studio Marketing


PRESTIGE, d.o.o.
MARKETING OF CULTURAL ACTIVITIES AND CONSULTING
2000 Maribor
Postna 1
Phone: (062) 28 503


Pristop Communication Group
Dunajska 107
1113 Ljubljana
Tel: (+386 61) 372 302
Fax: (+386 61) 349 560


PRESS CLIPPING Tatjana Novak & Co., d.n.o.
Gregorciceva 37
2000 Maribor
Telefon: 062 226 491, 223 219
Telefax: 062 223 209


BOTA d.o.o.
Podnanos 82
5272 Podnanos
tel/fax: (065) 69-010


HOUSING DESIGN d.o.o.
Vodovodna 100
1000 Ljubljana
tel.: 061/168 24 49, faks 168 43 26 Oglasevalska agencija, graficno oblikovanje (prospekti katalogi, tiskani oglasi...), zaloznistvo.


MASSA marketing in trzne komunikacije d.o.o.
Stihova ulica 12
1000 LJUBLJANA
Tel:061/133 52 52
Fax:061/30 29 81
e-mail:aljaz.gostincar@massa.si


TMR
Canzekova 23
P.P. 1032
2001 Maribor
Tel: (062) 100-400, 104-300, 106-903, 106-906, 106-908
Fax: (062) 100-900
Mail: tmr@tmr.si


[t]MEDIA - vecpredstavne resitve - Podjetje za izdelavo vecpredstavnih in omreznih resitev


Slovensko oglasevalsko zdruzenje - Slovenian Advertising Association


ARDI d.o.o.
Glonarjeva 8
1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)61 133 12 68
Faks: +386 (0)61 132 73 90
Agencija za marketing, raziskave trga, design, ...


Researching - tržne komunikacije, marketinške svetovne in regionalne analize (prehrana)
4208 Šenčur
Stružnikova 21
telefon 04 25 111 24, GSM 041 281 989


XXXXX
XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Search, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si