Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

Pravo, politika


ITEM d.o.o
Resljeva 16
1000 Ljubljana

tel.: 01/ 432 01 67
fax: 01/ 431 53 31
e-mail: mail@item.si
kontakt: g. Gregor Maček
Družba ITEM d.o.o. je bila ustanovljena leta 1992, po tem, ko je Slovenija postala samostojnadržava in se je zaradi tega v Sloveniji osnoval nov Urad Republike Slovenije za industrijskolastnino. Zastopniki iz naše pisarne nudijo storitve tistim strankam iz Slovenije in tujine, kipotrebujejo svetovanje, pomoč in zastopanje v zvezi z zadevami intelektualne lastnine (patenti,blagovne znamke, ter vzorci in modeli).


CERERA d.o.o.
Ul bratov Ucakar 26
1000 Ljubljana
tel: 061 1501110
faks: 061 1501115
e-mail: info@cerera.si
NAROCANJE PO INTERNETU: vzorci pogodb, poslovni dopisi, veljavni zakoni... Veliko razli?nih obrazcev za ZAVODE, PODJETJA IN POSAMEZNIKE. Paketi: "Disciplinski postopek", "Volitve v javnih zavodih", "Šolski kadrovski informacijski podsistem". BREZPLA?NI demo programi... Vodenje poslovnih knjig in finan?no svetovanje


Predsedniske volitve 1997


Vladne sluzbe, Ministrstva


SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije
Socialdemokratska stranka Slovenije
1000 LJUBLJANA
Komenskega 11
Slovenija


SKUC - LL organisation of lesbians, First initiative for founding lesbian group reaches back in 1985 when Lilit (feminist group) was founded


Ministrstvo za zunanje zadeve
Gregorciceva ulica 25
1000 Ljubljana
Tel.: 061 178 2000
Faks : 061 178 234


Inventio Svetovanje s podrocja intelektualne lastnine
Dolenjska cesta 11
SI-1108 Ljubljana
Tel.: +386 61 121 13 60
Fax+tajnica: +386 61 121 13 61
email: inventio@eunet.si


SIPIS - Slovenski Interaktivni Pravni Informacijski sistem
Republike Slovenije


DRZAVNI ZBOR
Republike Slovenije


Ustavno sodisce
Republike Slovenije

Beethovnova 10
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: ++ 386 61 210 448
Fax: ++ 386 61 210 451
E-mail: pic@usd.sigov.mail.si


ZLSD Zdruzena lista socialnih demokratov
Levstikova 15
1000 Ljubljana


Slovenski krscanski demokrati


ODVETNIK, Cunder Matjaz
Dunajska c. 217
1000 Ljubljana
Telefon: 061 343 686


IUS-SOFTWARE
Brnciceva 31
1231 Ljubljana
Telefon: 061 373 903


Tehnoloski transfer, Podjetje za razvoj in prodajo znanja, d.o.o.
Ljubljanska 88, Domzale, tel./fax. (061) 713 930

Za vas uredimo zascito blagovnih in storitvenih znamk, patentov, modelov in vzorcev!
Ce omenite, da ste oglas nasli na Rumenem Internetu, vam v letu 1996
priznamo cene svojih storitev iz leta 1995!


Amnesty International Slovenije


Roza klub political organisation


Catholic Church in Slovenia - Informacijske strani Katoliske Cerkve na Slovenskem


SKUC - MAGNUS organisation of gays


SiQRD Slovene Queer Resources Directory


FIDES Sindikat


Odvetnik
Miran Dobovišek
Partizanska 67/a
2000 Maribor
Telefon/faks (062) 22 55 13


Odvetnik - Bogdan Greif
Nazorjeva ulica 8
4000 Kranj
Telefon: +386 64 222 024; +386 64 222 780
Telefaks: +386 64 222 024


Odvetnik - France Jamnik
Nazorjeva ulica 8
4000 Kranj
Telefon: +386 64 222 780; +386 64 222 024
Telefaks: +386 64 222 024


ADVOKAT - RADO KUHAR
Kosovelova 5
4240 Radovljica
TEL.:386 64 715133
FAX.:386 64 715133
E-MAIL: rado.kuhar@s5.net


XXXXX
XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Novosti, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si