Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

POSLI


Vasa lastna on-line trgovina na internetu -


http://www.top-job.biz/, top-job world wide
new jobs opportunities
AVSTRIJSKO - SLOVENSKA trgovinska zbornica


Secufin
Business Center invest in to real estate in Slovenia


CHAWA-s.p. - POSLOVNE STORITVE
Trg mladosti 6
3320 Velenje
tel:+386-(0)63-861-440


[--Tradepoint Slovenia--]
Trade Point Slovenia

Dunajska 156
1000 Ljubljana
Tel.: +386 61 1891 800
Fax.: +386 61 1891 801
Director: Mr. Peter Cerar


INFORMEST Service and Documentation Centre for the International Economic Cooperation

EBB Slovenija
BARTRADE Trgovina in storitve d.o.o.
Svetozarevska 10
2000 Maribor
Telefon: 062 20 881
direktor: Joze Mauhar dipl.ing
Telefax: 062 222 628


IUS-INFO - Izračun zamudnih obresti


Agencija Republike Slovenije za placilni promet z IPO - Imenik pravnih oseb


IDenticus Slovenija d.o.o.
Celovska 134
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Tel/Fax +386 61 159 42 68
crtna koda, magnetne kartice, POS laserski citalci crtnih kod, OCR citalci cekov, prenosni terminali, zascita proti kraji artiklov, potrosni material


Mlinotest
Zivilska industrija d.d.
5270 Ajdovscina
Telefon: 00386 65 63311
Faks: 00386 65 61037


3.000 NASLOVOV podjetij, organizacij in ustanov v POMURJU, (obnovljeno december, '95)


Welcome to AIESEC Slovenia home page
AIESEC Ljubljana
MP SOU
Kersnikova 4
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386-61-1337219, +386-61-1333305
Fax: +386-61-1333348
E-mail: AIESEC.LJ@UNI-LJ.SI


Management Group
Kersnikova 4
1100 Ljubljana
phone: +386 61 1337-219
fax. +386 61 1333-348
e-mail: unimg@uni-lj.si


Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d.


Blagovna borza d.d., Ljubljana
Smartinska 152, pp 85
1000 Ljubljana
Telefon: (061) 1855 100
Telefaks: (061) 1855 101
E-mail: infos@bb-lj.si


TRIS - RLB
Zibertova 1
1000 Ljubljana
Telefon: 061 301 483


Moznost zasluzka !


IUS-SOFTWARE
Brnciceva 31
1231 Ljubljana
Telefon: 061 373 903


GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE


Republiski zavod za zaposlovanje
Glinska ulica 12
1000 Ljubljana
Tel. + 386 61 125 98 07
Fax + 386 61 125 98 23
e-mail: Andrej.Zizmond@guest.arnes.si


GZS -- Chamber of Economy of Slovenia


CARDEM inc/doo
International business agency
Na Produ 38
2391 Prevalje
Tel/fax: 0602-31338
Email: tsusnik@eiger.k2.net


World Trade Center Ljubljana
Dunajska 156
1121 Ljubljana
Tel.: 386 61344666
Fax 386 611683480


AS ASISTENT d.o.o.
Podjetje za poslovno in kadrovsko svetovanje in izobrazevanje
Glavni trg 17/b
2000 Maribor
telefon/fax 062/ 224-432


Izracun dohodnine za leto 1995
(program v JavaScript, potreben je Netscape Navigator 2.0)


Obrtna zbornica Slovenske Konjice


BANEX


CBH d.o.o., Celje


D3 s.p.
Dusan Dolar dipl.oec.
Pameče 97a,2380 Slovenj Gradec
tel./faxmodem (8-10 a.m.) +38660243456
mobitel: +386 609631851
e-mail: dusan.dolar@eunet.si
marketing,bussines service, squash center


Republiski zavod za zaposlovanje - National Employment Office of Slovenia


Drustvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela


Domaca obrt v Pomurju


M&B Project - Oblikovanje,vzpostavljanje WWW strani,Virusi,Software, Serials


IMOBILIA Nazorjeva 12
1000 LJUBLJANA
telefon:+ 386 61 1251 090
telefax:+ 386 61 222 654


DUNE D.O.O. - TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO
ŠEMPETER 5290
GORIŠKE FRONTE 11
TELEFON 065 31 611
e-mail: dune@siol.net


INTRACO INFONET d.o.o. - international trade network Pomjan 17a
6274 Smarje/Slovenia
tel 386 66 56387
fax 386 66 56299
e-mail: goran.atlagic@guest.arnes.si


GAMA CENTER d.o.o. - podjetje za trgovino zastopanje in kooperacije
Smartinska 152/10
1000 LJUBLJANA
TEL 061/185-28-42, 185-28-43
FAX 061/185-28-41


ABC POMURKA-INTERNATIONAL D.D.
SLO 9000 MURSKA SOBOTA
Lendavska c. 9-11
TEL. (069) 32526
FAX (069 31102)


XXXXX
XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX


Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Novosti, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si