Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

NEPREMICNINE


NOVO Mini Borza Nepremičnin, Mini Borza Nepremicnin

Real estate Slovenia, property in Slovenia for sale
TELESTAN, stanovanjsko informacijski center
61000 Ljubljana
Trzaska 2
telefon: 061/1258-141, n.c. 1258-212
telefax: 061/218-055


X BIRO
Dalmatinova 2
61000 Ljubljana
Telefon: 061 13 26 277


PRIMADOM s.p. Savinova 3
63000 Celje
tel/fax (063) 28 839


NOE Poslovna zgradba Moste
Proletarska 4
61000 Ljubljana
tel.: 061/ 445 987


XXXXX
6XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 69000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumrni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Search, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si