Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

GRADBENISTVO & ENERGIJA

Vaš vpis v seznam je TUKAJ
GORICANKA KALAMAR TRGOVSKO PODJETJE
Trdkova 54
9263 KUZMA
telefon: 069 56 141
e-mail: kalamar@goricanka.si
Dejavnost podjetja obsega: veleprodajo, maloprodajo, trgovinske storitve, organiziranje kulturnih zabavnih in športnih prireditev, turistična dejavnost


ROHR-BLITZ d.o.o. - CISCENJE CEVI IN ODTOKOV, DOBITE NAS NOC IN DAN, OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH
p.p. 61
8290 Sevnica
BREZPLACEN KLIC, TEL.: 080 12 18
Poslovodstvo: Alojz in Brigitte Jazbec


Franc Meolic - SERVIS PLINSKIH NAPRAV PLINSKE INŠTALACIJE EKO-PLIN
Ravenska 20, Krog
9000 Murska Sobota
tel./faks: 069 32 625


Zaprimo nuklearko


NE zaprimo jedrske elektrarne


NEK - Nuklearna Elektrarna Krsko


NucNet - dnevne novice o jedrski energiji - Po nekaj letih delovanja preko faksov so aprila 1996 dnevne novice o jedrski energiji dobile svojo domaco stran.


10. obletnica nesrece v Cernobilu - V casu 10. obletnice nesrece v Cernobilu je Uprava RS za jedrsko varnost pripravila na Internetu vsebino publikacije ZDRAVSTVENE POSLEDICE NEZGODE V CERNOBILU, ki jo je izdalo Drustvo jedrskih strokovnjakov (NSS) ter seznam streznikov s tematiko Cernobila.


Zdravstvene posledice nezgode v Cernobilu - Drustvo jedrskih strokovnjakov je v sodelovanju z Upravo RS za jedrsko varnost izdalo publikacijo ZDRAVSTVENE POSLEDICE NEZGODE V CERNOBILU.


Job oportunities at Reactor Engineering Division


Elektrika iz jedrskih elektrarn
dr. Viktor Dimic


Nuclear Engineering Graduate Programme (M.S.and Ph.D.)


Jedrska energija v Sloveniji


Drustvo jedrskih strokovnjakov Slovenije


Ministrstvo za okolje in prostor


TIGRA - tehnicni informacijski sistem za gradbenistvo


Zavod za gradbenistvo - ZRMK


Gradbeni center Slovenije
Dimiceva 9
1000 Ljubljana
tel.: (061) 16 82 345, fax: (061) 218 380
email: gcs@gi-zrmk.si

Gradbeni institut ZRMK
Dimiceva 12
1000 Ljubljana
tel.: (061)1888 100
fax: (061)348 363


Energetsko svetovalna sluzba


GRADING CO
Reboljeva ulica 14
1000Ljubljana
Telefon: 061 342 960


2nd International k0 Users Workshop
The scientific programme is aimed at creating intensive and interactive discussions between colleagues who are actively involved and interested in k0 -based NAA, ....


TERMO d.d. Industrija termičnih izolacij
64220 ŠKOFJA LOKA
Trata 32
SLOVENIJA
Tel.: + 386 64 6140
Fax.: + 386 64 634-065


PETROL Zemeljski plin (GEOPLIN)
Cesta Ljubljanske brigade 11
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA/SLOVENIA
Tel.: + 386 61 1595-355
Fax: + 386 61 551-959


Premogovnik Velenje - Sektor za raziskave in razvoj
Partizanska 78
3320 Velenje
Telefon: 063 853 312
Telefax: 063 854 986


EXPO BIRO d.o.o.
Gersakova 20
2000 Maribor
Telefon/telefax: +386 (0)62 513 - 831, 513 - 799, 513 - 878


Cementninarstvo-avtoprvozništvo
Polak Peter s.p.
Poljana 10b
2391 Prevalje
tel (0602) 31-184 Faks: (0602) 31-969
Izdelava betonske galanterije

REMAX d.o.o. kopalni bazeni
2000 Maribor


Dial, Joze Cuzak, s.p.
Ljubljanska 19
1230 Domzale
tel/fax: 061 713 347
mobitel: 0609 614 746
Rezanje in vrtanje zelezobetona ter zakljucna dela v gradbenistvu


TRIMO d.d.
Prijateljeva 12
8210 TREBNJE
tel.: 068-44-321
fax.: 068-44-569


BRAMAC d.o.o.
8275 Skocjan
Dobruska vas 45
tel: (068) 322-007, 76-494
faks: (068) 76-290


TKK p.o. tovarna kemicnih izdelkov Srpenica
tel: 065/89-610
fax: 065/89-686


ELKOR d.o.o.
Solkan, Klanec 1/A
tel: 065/32-140
fax: 065/32-261
e-mail: elkor@eunet.si


KARLOVŠEK D.O.O.
A. SKOKA 7
1230 DOMZALE
tel.:721/266
e-mail: jernej.karlovsek@quantum.si
PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE VISOKIH GRADENJ


Alp d.o.o.
Visoko 7/E
4212 Visoko tel.,fax.:064 431250
TESARSKA KROVSKA IN KLEPARSKA DELA KLJUČAVNIČARSTVO IN KOVINSKE KONSTRUKCIJE GRADNJA OBJEKTOV OD TEMELJEV DO STREHE VIŠINSKA DELA


ALTA d.o.o. Koper, Zakljucna dela v gradbenistvu
Oljcna pot 45 c
6000 Koper
tel/fax 066-37699 ali 67056


KI & GIPS s.p.
KIKEC Janko
Motovilci 41
9264 Grad
tel.: 069 53 389
e-mail: janko.kikec@siol.net
Montaza gradbenih elementov sistem KNAUF (predelne stene,stropovi...), ARMSTRONG dekorativni spusceni stropovi


NOETOVA BARKA, zakljucna dela v gradbenistvu
Papirniski trg 18
1260Ljubljana
tel./fax.:061-486145, GSM:041-663131
e-posta: ales.perko@spika.unistar.si
Stenske obloge, predelne stene, spuščeni stropi sistema KNAUF in ARMSTRONG. Beljenje, pleskanje... . Parketi in polaganje keramike.


Njiva d.o.o.
Ložnica 45
3310 Žalec
Tel./fax. 063 718 102
Prodaja zemlje za rože, humosa, marmornega peska za grobove in taraserje.


FELCOM d.o.o.
Vrhpolje 1d
5271 Vipava
Tel.: (065) 65-659, (0609) 636-283
Fax.: (065) 65-659
Izdelava in montaza alu oken, vrat, polken, zasteklitve balkonov, ...


MIZARSTVO KOUS
ing. Bojan Kous s.p.
Plecnikova 59, Krog
9000 Murska Sobota
tel.: 069/31-699
E-mail: kous.bojan@siol.net
Oprema lokalov, kuhinje in ostalo pohistvo po meri, vrata


BLISK SERVIS d.o.o Ljubljana
tel. : 061-612-618, mobitel : 0609-631-644
e-mail tomeanz@orpo.si
GRADNJA IN SERVIS ŠPORTNIH OBJEKTOV IN PODLAG


NUBIS d.o.o.
Hacquetova 8
1000 Ljubljana
Tel: 061 1379140
Fax: 061 1379 145
E-mail: nubis@siol.net
Spiralne in druge stopnice Rintal, predelne stene NORDWALL, dvignjeni podi UNIFLAIR, parketi TOPFLOR


Lesimpex d.o.o.
Vinka Vodopivca 22
5000 Nova Gorica
Proizvodnja lesnega vrtnega pohištva. Vrtne hiške, pasje hiške, bungalovi, obmorske hiše in kabine, ptičnice.


XXXXX
XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Novosti, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si