Netgallery-SLOVENIA

S L O V E N I A

Netgallery, Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota
janez.stefanec@eunet.si
Tel.Fax.:(+386) 69 32 027


PONUDBA


PONUDBA: NG1/10/99

Nudimo vam predstavitev vasih del v galerijah Netgallery.arnes.si (BREZPLACNO) in
Netgallery - comercial.eunet.si, kot sledi:

Oblikovne predloge so razvidne iz obeh galerij in so stalne, pravico
do spremembe le teh si pridrzuje Netgalery - JASICO d.o.o.

Kolicina in format vasih del, ki nam jih dobavite za izdelavo strani:

- do 10 kosov barvnih ali crnobelih slik v poljubni obliki, kot so:
  diafilmi, tiskan material, na disketi v .gif, .tif

- do 20 strani teksta v poljubni obliki, tisk ali na disketi, v slovenskem ali
  angleskem jeziku

Opcije:
- trajanje predstavitve je 12 mesecev od dneva postavitve
- postavitev max. 8 dni po placilu na ziro racun JASICO d.o.o.
- moznost  enkratne brezplacne zamenjave vseh postavljenih del
  vkljuco s tekstom v prvih osmih mesecih postavitve
- v obeh galerija, predstavljamo izkljuco umetnisko relevantna dela
- cene del ( ce so ) navedene v SIT in US$
- moznost brezplacne postavitve linka iz vasega naslova v Rumeni
  Internet - Slovenia na Netgallery
- predstavitev del je obvezna na obeh streznikih, z istimi deli
- cena predstavitve naslednje leto znasa 80%


Cena: 216.250 SIT oz. za tujce US$ 1250 +19% DDV 

Garancija:
JASICO d.o.o. - Netgallery vam zagotavlja nenehno prisotnost vase
predstavitve na omrezju Internet, kot ponujeno s to ponudbo, razen v
primeru visje sile.

*Poslani materiali so last lastnika in jih neposkodovane vrnemo!

Copyright:
- za neooblasceno uporabo na webu predstavljenih del
  JASICO d.o.o. - Netgallery ne odgovarja. Na straneh je klavzula o
  copy-rightu!

S spostovanjem,		JASICO d.o.o. - Netgallery
				Janez Stefanec dir. l.r.


e-mail: janez.stefanec@eunet.si